Semnificația secerii în folclorul românesc în contextul Ciumei personificate: interferențe imagologice, etnologice și culturale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
60 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-03 12:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
398.2/.4(=135.1) (1)
Folclor propriu-zis (400)
SM ISO690:2012
ARAPU, Valentin. Semnificația secerii în folclorul românesc în contextul Ciumei personificate: interferențe imagologice, etnologice și culturale. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 119-124. ISSN 1857-0461.
10.52673/18570461.21.1-60.15
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Semnificația secerii în folclorul românesc în contextul Ciumei personificate: interferențe imagologice, etnologice și culturale

The significance of the sickle in romanian folklore in the context of the personified Plague: imagological, ethnological and cultural interferences


DOI: 10.52673/18570461.21.1-60.15
CZU: 398.2/.4(=135.1)
Pag. 119-124

Arapu Valentin
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Rezumat

In Romanian folklore, the personified Plague has a hideous, terrible image, bringing death and poverty. In the collective imagination, the Plague appears in its capacity as an evil creature, ruthless and merciless, devouring people and animals, but afraid of dogs and held in check by Saint Haralambie. As a rule, the plague is accompanied by other misfortunes and diseases such as cholera, locust invasions and famine. People, being frightened by the disastrous effects of the plague, believed in the existence of several plagues, their evil face being reflected in medical folklore and popular iconography. The significance of the harvest in the context of the personified Plague is versatile. Traditionally, the symbol of the sickle is linked to the completion of agricultural work by harvesting grain. In medical folklore, the personified Plague uses the sickle, the scythe and the sword to reap the world. At the same time, the sickle plays an important role in magical medicine, protecting unbaptized children from evil forces. Through the sickle placed next to the deceased, the relatives of the deceased tried to protect him from demons and undead.

În folclorul românesc Ciuma personificată are o imagine hidoasă, groaznică, aducătoare de moarte și sărăcie. În imaginarul colectiv Ciuma apare în calitatea sa de creatură malefică, necruțătoare și nemiloasă, devoratoare de oameni și animale, dar fricoasă față de câni și ținută în frâu de către Sfântul Haralambie. Da regulă, Ciuma este însoțită și de alte năpaste și boli cum ar fi holera, invaziile de lăcuste și foametea. Oamenii, fiind înspăimântați de efectele dezastruoase ale molimei, credeau în existența mai multor ciume, chipul lor malefic fiind reflectat în folclorul medical și în iconografia populară. Semnificația secerii în contextul Ciumei personificate este polivalentă. În mod tradițional, simbolul secerii este legat cu finalizarea lucrărilor agricole prin secerarea cerealelor. În folclorul medical Ciuma personificată folosește secera, coasa și sabia pentru a secera lumea. Totodată, secera joacă un rol important în medicina magică, apărând copiii nebotezați de forțele malefice. Prin secera pusă lângă defunct, rudele răposatului încercau să-l protejeze de demoni și de strigoi.

Cuvinte-cheie
sickle, plague, scythe, sword, medical folklore, magic medicine,

secera, ciuma, coasă, sabie, folclor medical, medicina magică