Sistem, integralizare și a învăța să relaționezi
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
36 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-28 14:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.013.2 (54)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2316)
SM ISO690:2012
CALLO, Tatiana. Sistem, integralizare și a învăța să relaționezi. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 110-118. ISSN 1857-0461.
10.52673/18570461.21.1-60.14
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461

Sistem, integralizare și a învăța să relaționezi

System, integralization and learning how to relate


DOI: 10.52673/18570461.21.1-60.14
CZU: 37.013.2
Pag. 110-118

Callo Tatiana
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Rezumat

Within the contemporary educational systems, a transition is carried out from the monodisciplinary model, as a generator of a segmented learning on distinct, disjoint compartments, to the integrated type models. The integrated approach to learning proposes bringing the school closer to real life, it refers to a certain way of treating, organizing and planning learning that produces an interrelation of study disciplines, meeting the developmental students’ needs. In this way, we turn our attention to the relationship analysis that the student is to understand, operating between system and integralization, as immanent and transcendent levels. We argue that the evolution of the system-integration relationship within a learning process necessarily implies the axiological specificity of the entities that compose it. In the approach we propose, the integralization is subsequent to the system, in most contexts in which this process takes place. We can therefore assert that the theoretical view we are trying to argue consists, in fact, in the attempt to present dialectic of integration starting from that of the system, so that we can answer the question what is important in establishing integrity: elements or relationships. Thus, the system is reinstated and, along with it, the relationship learning returns to the quality of ontological entity, which receives the reality from a broader point of view.

În cadrul sistemelor educaţionale contemporane se realizează o trecere de la modelul monodisciplinar, ca generator al unei învățări segmentate pe compartimente distincte, disjuncte, la modele de tip integrat. Abordarea integralizată a învățării propune racordarea şcolii la problemele reale ale vieții, ea se referă la o anumită modalitate de tratare, de organizare şi planificare a învățării care produce o interrelaţionare a disciplinelor de studiu, venind în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare ale elevilor. În felul acesta, ne îndreptăm atenția către analiza relațiilor pe care urmează să le înțeleagă elevul, operând între sistem și integralizare, ca niveluri imanente și transcendente. Susținem că evoluția raportului sistem-integralizare în cadrul unui proces de învățare presupune neapărat specificitatea axiologică a entităților care-l compun. În abordarea pe care o propunem integralizarea este ulterioară sistemului, în majoritatea contextelor în care are loc acest proces. Putem deci afirma că viziunea teoretică pe care încercăm să o argumentăm constă, de fapt, în tentativa de a prezenta o dialectică a integralizării pornind de la cea a sistemului, astfel ca să putem răspunde la întrebarea ce este important în constituirea integralității: elementele sau relațiile. Astfel, sistemul este repus în drepturi și, de rând cu el, învățarea relaționării revine la calitatea de entitate ontologică, care recepționează realitatea dintr-un punct de vedere mai amplu.

Cuvinte-cheie
integralization, system, relationship, learning, Elements, interaction, levels of integration, part-whole relationship, learning how to relate,

integralizare, sistem, relaționare, învăţare, elemente, interacţiune, niveluri ale integrării, relația parte-întreg, a învăța să relaționezi

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-132017</cfResPublId>
<cfResPublDate>2021-06-07</cfResPublDate>
<cfVol>60</cfVol>
<cfIssue>1</cfIssue>
<cfStartPage>110</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0461</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/132017</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Sistem, integralizare și a &icirc;nvăța să relaționezi</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>integralization; system; relationship; learning; Elements; interaction; levels of integration; part-whole
relationship; learning how to relate; integralizare; sistem; relaționare; învăţare; elemente; interacţiune; niveluri ale integrării; relația
parte-întreg; a învăța să relaționezi</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Within the contemporary educational systems, a transition is carried out from the monodisciplinary model, as a generator of a segmented learning on distinct, disjoint compartments, to the integrated type models. The integrated approach to learning proposes bringing the school closer to real life, it refers to a certain way of treating, organizing and planning learning that produces an interrelation of study disciplines, meeting the developmental students&rsquo; needs. In this way, we turn our attention to the relationship analysis that the student is to understand, operating between system and integralization, as immanent and transcendent levels. We argue that the evolution of the system-integration relationship within a learning process necessarily implies the axiological specificity of the entities that compose it. In the approach we propose, the integralization is subsequent to the system, in most contexts in which this process takes place. We can therefore assert that the theoretical view we are trying to argue consists, in fact, in the attempt to present dialectic of integration starting from that of the system, so that we can answer the question what is important in establishing integrity: elements or relationships. Thus, the system is reinstated and, along with it, the relationship learning returns to the quality of ontological entity, which receives the reality from a broader point of view.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>&Icirc;n cadrul sistemelor educaţionale contemporane se realizează o trecere de la modelul monodisciplinar, ca generator al unei &icirc;nvățări segmentate pe compartimente distincte, disjuncte, la modele de tip integrat. Abordarea integralizată a &icirc;nvățării propune racordarea şcolii la problemele reale ale vieții, ea se referă la o anumită modalitate de tratare, de organizare şi planificare a &icirc;nvățării care produce o interrelaţionare a disciplinelor de studiu, venind &icirc;n &icirc;nt&acirc;mpinarea nevoilor de dezvoltare ale elevilor. &Icirc;n felul acesta, ne &icirc;ndreptăm atenția către analiza relațiilor pe care urmează să le &icirc;nțeleagă elevul, oper&acirc;nd &icirc;ntre sistem și integralizare, ca niveluri imanente și transcendente. Susținem că evoluția raportului sistem-integralizare &icirc;n cadrul unui proces de &icirc;nvățare presupune neapărat specificitatea axiologică a entităților care-l compun. &Icirc;n abordarea pe care o propunem integralizarea este ulterioară sistemului, &icirc;n majoritatea contextelor &icirc;n care are loc acest proces. Putem deci afirma că viziunea teoretică pe care &icirc;ncercăm să o argumentăm constă, de fapt, &icirc;n tentativa de a prezenta o dialectică a integralizării pornind de la cea a sistemului, astfel ca să putem răspunde la &icirc;ntrebarea ce este important &icirc;n constituirea integralității: elementele sau relațiile. Astfel, sistemul este repus &icirc;n drepturi și, de r&acirc;nd cu el, &icirc;nvățarea relaționării revine la calitatea de entitate ontologică, care recepționează realitatea dintr-un punct de vedere mai amplu.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-06-07T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-06-07T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-303</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-06-07T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfFedId>
<cfFedIdId>ibn-doi-132017</cfFedIdId>
<cfFedId>10.52673/18570461.21.1-60.14</cfFedId>
<cfStartDate>2021-06-07T24:00:00</cfStartDate>
<cfFedId_Class>
<cfClassId>31d222b4-11e0-434b-b5ae-088119c51189</cfClassId>
<cfClassSchemeId>bccb3266-689d-4740-a039-c96594b4d916</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Class>
<cfFedId_Srv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfClassId>eda2b2e2-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>5a270628-f593-4ff4-a44a-95660c76e182</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Srv>
</cfFedId>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-303</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-303-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-06-07T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Callo</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Tatiana</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfSrv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfName cfLangCode='en' cfTrans='o'>CrossRef DOI prefix service</cfName>
<cfDescr cfLangCode='en' cfTrans='o'>The service of issuing DOI prefixes to publishers</cfDescr>
<cfKeyw cfLangCode='en' cfTrans='o'>persistent identifier; Digital Object Identifier</cfKeyw>
</cfSrv>
</CERIF>