Pan Halippa, memorialist și publicist literar
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
34 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-08 13:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(478).09(092) (68)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1480)
SM ISO690:2012
BURLACU, Alexandru. Pan Halippa, memorialist și publicist literar. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 104-109. ISSN 1857-0461.
10.52673/18570461.21.1-60.13
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461

Pan Halippa, memorialist și publicist literar

Pan Halippa, memorialist and literary publicist


DOI: 10.52673/18570461.21.1-60.13
CZU: 821.135.1(478).09(092)
Pag. 104-109

Burlacu Alexandru
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Rezumat

In this article the author examines the memorialism and literary publishing of Pan Halippa (01.08.1883 – 30.04.1979), poet and publicist. Subjective narratives in the intimate diary, memories, autobiography, the chronicle of life, letters, even the steps before the courts are made not to tell his life, but to justify the need for an important fact related to his destiny, to the vagaries of history. Programme articles, studies, conferences, reviews, written over three periods in totally different social-political contexts (tsarist empire, interwar Romania and communist regime), require a differentiated reception, always related to the nuances of one or another cultural event or phenomenon.

În acest articol autorul examinează memorialistica și publicistica literară ale lui Pan Halippa (01.08.1883 – 30.04.1979), poet și publicist. Narațiunile subiective din jurnalul intim, amintirile, autobiografia, cronica vieții, scrisorile, chiar și demersurile în fața instanțelor sunt făcute nu pentru a-și povesti viața, ci pentru a justifica necesitatea unui fapt important legat de destinul său, de capriciile istoriei. Articolele-program, studiile, conferințele, recenziile, redactate pe parcursul a trei perioade în contexte social-politice total diferite (imperiul țarist, România interbelică și regimul comunist), necesită o receptare diferențiată, mereu raportată la nuanțele unui sau altui eveniment sau fenomen cultural.

Cuvinte-cheie
Pan Halippa, memorialist, literary publicist, cultural regionalism,

Pan Halippa, memorialist, publicist literar, regionalism cultural

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Burlacu, A.G.</dc:creator>
<dc:date>2021-06-07</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>In this article the author examines the memorialism and literary publishing of Pan Halippa (01.08.1883 &ndash; 30.04.1979), poet and publicist. Subjective narratives in the intimate diary, memories, autobiography, the chronicle of life, letters, even the steps before the courts are made not to tell his life, but to justify the need for an important fact related to his destiny, to the vagaries of history. Programme articles, studies, conferences, reviews, written over three periods in totally different social-political contexts (tsarist empire, interwar Romania and communist regime), require a differentiated reception, always related to the nuances of one or another cultural event or phenomenon.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'><p>&Icirc;n acest articol autorul examinează memorialistica și publicistica literară ale lui Pan Halippa (01.08.1883 &ndash; 30.04.1979), poet și publicist. Narațiunile subiective din jurnalul intim, amintirile, autobiografia, cronica vieții, scrisorile, chiar și demersurile &icirc;n fața instanțelor sunt făcute nu pentru a-și povesti viața, ci pentru a justifica necesitatea unui fapt important legat de destinul său, de capriciile istoriei. Articolele-program, studiile, conferințele, recenziile, redactate pe parcursul a trei perioade &icirc;n contexte social-politice total diferite (imperiul țarist, Rom&acirc;nia interbelică și regimul comunist), necesită o receptare diferențiată, mereu raportată la nuanțele unui sau altui eveniment sau fenomen cultural.</p></dc:description>
<dc:identifier>10.52673/18570461.21.1-60.13</dc:identifier>
<dc:source>Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos” 60 (1) 104-109</dc:source>
<dc:subject>Pan Halippa</dc:subject>
<dc:subject>memorialist</dc:subject>
<dc:subject>literary publicist</dc:subject>
<dc:subject>cultural regionalism</dc:subject>
<dc:subject>Pan Halippa</dc:subject>
<dc:subject>memorialist</dc:subject>
<dc:subject>publicist literar</dc:subject>
<dc:subject>regionalism cultural</dc:subject>
<dc:title><p>Pan Halippa, memorialist și publicist literar</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>