Maria COSNICEANU: o viață dedicată studierii numelor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
231 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-18 15:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’373.23(478)(092) (1)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1129)
SM ISO690:2012
UNGUREANU, Elena. Maria COSNICEANU: o viață dedicată studierii numelor. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 91-100. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Maria COSNICEANU: o viață dedicată studierii numelor

Maria COSNICEANU: a life dedicated to onomatology


CZU: 811.135.1’373.23(478)(092)
Pag. 91-100

Ungureanu Elena
 
Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Maria COSNICEANU: o viață dedicată studierii numelor</p>">
<meta name="citation_author" content="Ungureanu Elena">
<meta name="citation_publication_date" content="2021/06/07">
<meta name="citation_journal_title" content="Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos”">
<meta name="citation_volume" content="60">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="91">
<meta name="citation_lastpage" content="100">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/91-100_7.pdf">