Maria COSNICEANU: o viață dedicată studierii numelor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
228 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-18 15:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’373.23(478)(092) (1)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1129)
SM ISO690:2012
UNGUREANU, Elena. Maria COSNICEANU: o viață dedicată studierii numelor. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 91-100. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Maria COSNICEANU: o viață dedicată studierii numelor

Maria COSNICEANU: a life dedicated to onomatology


CZU: 811.135.1’373.23(478)(092)
Pag. 91-100

Ungureanu Elena
 
Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Ungureanu, E.M.</creatorName>
<affiliation>Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Maria COSNICEANU: o viață dedicată studierii numelor</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2021</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0461</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>811.135.1’373.23(478)(092)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2021-06-07</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>