Transparența informației – instrument important al managementului în asigurarea performanței și dezvoltării guvernanței corporative
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
85 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-24 22:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.35:33 (17)
Activități manageriale (248)
Economie. Științe economice (5640)
SM ISO690:2012
BÂRCĂ, Aliona; LAZARI, Liliana. Transparența informației – instrument important al managementului în asigurarea performanței și dezvoltării guvernanței corporative. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 68-76. ISSN 1857-0461.
10.52673/18570461.21.1-60.09
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Transparența informației – instrument important al managementului în asigurarea performanței și dezvoltării guvernanței corporative

Transparency of information – important management instrument in ensuring performance
and development of corporate governance


DOI: 10.52673/18570461.21.1-60.09
CZU: 005.35:33
Pag. 68-76

Bârcă Aliona, Lazari Liliana
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Rezumat

The degree of transparency of an entity is assessed according to the entity’s policies, control environment and access conditions of the various categories of stakeholders. Modern corporate governance determines the entity to adapt to the new market conditions, promoting a sustainable evolution in conditions of maximum transparency. In ensuring sustainable development, management must model its resources in such a way that the cost does not exceed the price and, at the same time, give credibility to stakeholders that the entity will reap long-term benefits. Performance means the most appropriate tools for translating financial and non-financial information into the entity’s successful language in a sustainable way. Promoting transparency in the decision-making process involves placing on the entity’s website information on the structure of corporate governance, risk management, internal audit and internal control, the company’s remuneration policy, the performance appraisal system and the budgetary system.

Gradul de transparență al unei entități se evaluează în funcție de politicile entității, mediul de control și condițiile de acces pentru diversele categorii ale părților interesate. Guvernanța corporativă modernă determină entitatea să se adapteze la noile condiții ale pieței, promovând o evoluție durabilă în condiții de transparență maximă. În asigurarea dezvoltării durabile, managementul trebuie să-și modeleze resursele în așa fel încât costul să nu depășească prețul și, totodată, să ofere credibilitate părților interesate că entitatea va obține beneficii pe termen lung. Performanța semnifică cele mai adecvate instrumente de transpunere a informațiilor de ordin financiar și nefinanciar în limbajul de succes al entității pe o cale sustenabilă. Promovarea transparenței în procesul decizional presupune plasarea de informații, pe pagina web a entității, cu privire la structura guvernanței corporative, gestiunea riscului, auditul intern și controlul intern, politica de remunerare a companiei, sistemul de evaluare a performanței și sistemul bugetar.

Cuvinte-cheie
information transparency, corporate governance, performance appraisal systems, sustainability balanced scorecard,

transparența informației, guvernanță corporativă, sistemul de evaluare a performanței, tabloul de bord sustenabil