Contribuții la cunoașterea buburuzelor (Coleoptera: Coccinellidae) din fauna Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
104 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-18 10:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[595.763.79:502.74+631.9](478) (1)
Articulata (114)
Natura. Studiul și conservarea naturii. Protecția naturii și a animalelor sălbatice. (310)
Agricultură în general (1968)
SM ISO690:2012
BACAL, Svetlana; BUŞMACHIU, Galina; BURDUJA, Daniela. Contribuții la cunoașterea buburuzelor (Coleoptera: Coccinellidae) din fauna Republicii Moldova. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 34-41. ISSN 1857-0461.
10.52673/18570461.21.1-60.04
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Contribuții la cunoașterea buburuzelor (Coleoptera: Coccinellidae) din fauna Republicii Moldova

Contributions to the knowledge of the ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) from the fauna of the Republic of Moldova


DOI: 10.52673/18570461.21.1-60.04
CZU: [595.763.79:502.74+631.9](478)
Pag. 34-41

Bacal Svetlana, Buşmachiu Galina, Burduja Daniela
 
Institutul de Zoologie
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Rezumat

The paper includes the fauna and ecology of ladybugs (Coleoptera: Coccinellidae) from various natural and agricultural ecosystems of the Republic of Moldova collected during 2008–2021 years and the specimens from the Museum of Entomology, Institute of Zoology collected between 1954–1979 years. In total, 23 species from 16 genera of Coccinellidae family were recorded.

Lucrarea prezintă date faunistice și ecologice asupra buburuzelor (Coleoptera: Coccinellidae) din diverse ecosisteme naturale și agricole din Republica Moldova, colectate în anii 2008–2021, și ale celor din colecția Muzeului de Entomologie al Institutului de Zoologie, colectate între anii 1954–1979. În total, au fost înregistrate 23 de specii de buburuze din 16 genuri.

Cuvinte-cheie
ladybugs, species, habitats, Ecology, Republic of Moldova,

buburuze, specii, habitate, ecologie, Republica Moldova