Detectarea stărilor bicuantice dintr-o cavitate surdă prin metoda ionizării stărilor atomice, utilizată în micromaser
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
28 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-08 12:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
535.14:530.182+538.9+539.1 (1)
Teoria luminii (7)
Fizica materiei condensate. Fizica solidului (239)
Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară (71)
SM ISO690:2012
ŢURCAN, Marina. Detectarea stărilor bicuantice dintr-o cavitate surdă prin metoda ionizării stărilor atomice, utilizată în micromaser. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 29-33. ISSN 1857-0461.
10.52673/18570461.21.1-60.03
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461

Detectarea stărilor bicuantice dintr-o cavitate surdă prin metoda ionizării stărilor atomice, utilizată în micromaser

The detection of bimode states from deaf cavity through ionization method of the atomic states


DOI: 10.52673/18570461.21.1-60.03
CZU: 535.14:530.182+538.9+539.1
Pag. 29-33

Ţurcan Marina
 
Institutul de Fizică Aplicată
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Rezumat

The equations of motion for the Raman and hyper-Raman conversion effect of atomic polarization are presented. At the same time, an experimental scheme previously used in the micromaser is proposed, which allows the determination of the number of atoms in the excited or in the ground state using the ionization method from the deaf cavity. Therefore, a method is proposed to link the number of atoms that have passed in the basic state of the induced-cooperative process of Stokes-type photon transformation in anti-Stokes (AS) photons in the case of Raman emission (RE) (following the micromaser model) or the transformation of photon pairs in the case of hyper-Raman emission (HRE).

Sunt prezentate ecuaţiile de mişcare pentru efectul de conversie Raman şi hyper-Raman al polarizării atomice. Totodată, se propune o schemă experimentală utilizată anterior în micromaser, care permite determinarea numărului de atomi în stare excitată ori în stare de bază dintr-o cavitate surdă cu ajutorul metodei de ionizare. Drept urmare, este prezentată o metodă de legătură dintre numărul de atomi ce au trecut în starea de bază la procesul indus-cooperativ de transformare a fotonilor de tip Stokes în fotoni de tip anti-Stokes (AS) în cazul emisiei Raman (ER) (urmând modelul micromaser) sau transformarea perechilor de fotoni în cazul emisiei hyper-Raman (EHR).

Cuvinte-cheie
two-level atoms, the Raman process, hyper-Raman,

atomi cu două niveluri, procesul Raman, hyper-Raman