Actul de curaj de a decide propriul destin
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
49 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-08 14:39
SM ISO690:2012
TIGHINEANU, Ion. Actul de curaj de a decide propriul destin. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 7-8. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461

Actul de curaj de a decide propriul destin


Pag. 7-8

Tighineanu Ion
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-132000</doi_batch_id>
<timestamp>1627446712</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia de Ştiinţe a Moldovei</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos”</full_title>
<issn media_type='print'>18570461</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<issue>1(60)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Actul de curaj de a decide propriul destin</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ion</given_name>
<surname>Tighineanu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>7</first_page>
<last_page>8</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>