Dimensiunea scenografică în viziunea pictorului Anton Mater
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
377 2
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-11 11:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
792.021+792.071.1 (1)
Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale (524)
SM ISO690:2012
TIPA, Violeta. Dimensiunea scenografică în viziunea pictorului Anton Mater. In: Arta , 2020, nr. 2(AAV), pp. 126-134. ISSN 2345-1181. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4338332
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 2(AAV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136

Dimensiunea scenografică în viziunea pictorului Anton Mater

The scenographic dimension in the vision of the painter Anton Mater

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.4338332
CZU: 792.021+792.071.1

Pag. 126-134

Tipa Violeta
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Rezumat

Articolul va pune în valoare constituirea și evoluția filmului moldovenesc prin prisma unuia dintre aspectele mai puțin abordate de filmologia autohtonă, dar care contribuie esențial la crearea imaginii filmice. Este vorba despre arta scenografică, care înseamnă vizualizarea unei istorii sau relatarea unui subiect prin intermediul imaginilor. Printre primii care au valorificat arta scenografiei în film a fost Anton Mater. Pictorul a participat la crearea primelor filme ale studioului Moldova-Film: Melodii moldovenești, Baladă haiducească, La marginea orașului. Ulterior a activat la unele filme de succes, precum: Ultima lună de toamnă, Podurile, Gustul pâini ș. a., pelicule ce s-au impus pregnant în evoluția artei cinematografice naționale. Se elucidează particularitățile artei scenografice la fiecare film, la care a participat pictorul Anton Mater, importanța experienței acestuia la dezvoltarea filmului autohton. Venit din lumea artei teatrale, Anton Mater mereu a căutat specificul imaginii filmice, a scenografiei de film: a decorului construit pe viu în natură, a corelațiilor pictor – operator în numele unei imagini concludente fie subiect de epocă sau din viața cotidiană. Astfel, pictorul Anton Mater a pus bazele artei scenografice a filmului autohton.

The article highlights the establishment and evolution of Moldovan film, in terms of one of the aspects less addressed by the local filmology, but which contributes significantly to the creation of the film image. It is about the scenographic art, which means visualizing a story or telling a subject through images. Anton Mater was among the first to capitalize on the art of scenography in film. The artist participated in the creation of the first films of the Moldova-film studio: Melodii moldovenești (Moldovan songs), Baladă haiducească (Outlaw ballad), La marginea orașului (At the edge of the city). Later, he worked on some successful films such as: Ultima lună de toamnă (The Last Autumn Month), Podurile (Bridges), Gustul pâini (The Taste of Bread), etc., films that have become important in the evolution of the national cinematographic art. The peculiarities of the scenographic art of each film in which the painter Anton Mater participated and the importance of his experience in the development of the local film are elucidated. Coming from the world of theatrical art, Anton Mater always looked for the specifics of the filmic image, of the film scenography: of the scenery built live in nature, of the painter-operator correlations in the name of a conclusive image either subject of an era or of everyday life. Thus, the artist Anton Mater laid the foundations of the scenographic art of the autochthonous film.

Cuvinte-cheie
Anton Mater, pictor, artă scenografică, decor, film, studiou Moldova-Film,

Anton Mater, painter, scenographic art, decoration, film, Moldova-film studio