Разговорные жанры в документальной анимации
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
484 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-31 19:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
791.43.03 (34)
Divertisment. Jocuri. Sport (1703)
SM ISO690:2012
КРИВУЛЯ, Наталья. Разговорные жанры в документальной анимации. In: Arta , 2020, nr. 2(AAV), pp. 115-125. ISSN 2345-1181. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4338310
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 2(AAV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136

Разговорные жанры в документальной анимации

Conversational genres in documentary animation

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.4338310
CZU: 791.43.03

Pag. 115-125

Кривуля Наталья
 
Всероссийский государственный университет кинематографии им.С.А. Герасимова
 
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Rezumat

Documentarul de animație reprezintă o formă hibridă. Acest gen de film a generat în baza sintezei dintre planul auditiv, fiind autentic și imaginea animată convențională, ce poate conține imagini indexate, dar nefiind dominante. În filmele documentare de animație sunetul indexat conexează imaginea animată cu lumea reală și permite spectatorului s-o identifice în cadrul realismului perceput. În acest studiu se propune o clasificare a filmelor documentare de animație, create în baza unor discuții audio și a interviuri cu oameni concreți, participanți la evenimentele respective: experți, savanți, politicieni și staruri ale show-businessului. Se cercetează principiile creării fiecărui tip de filme enumerate, se analizează posibilele variante de corelație a sunetului indexat cu imaginea vizuală. În majoritatea cazurilor aceste filme reprezintă o publicistică animată, devenind un „catalizator” al opiniei publice, abordând problemele vulnerabile ale societății contemporane și introducând în discursul public teme și probleme, care mai devreme nu constituiau subiecte de discuție.

The animated documentary is a hybrid form. It arises from the synthesis of an auditory plan represented by an authentic, indexical sound, with a conditional, non-indexical animated picture that may contain indexical images, but they are not predominant. The indexical sound connects the animated image to the perceived real world in the animated documentary. It allows the viewer to identify it within the framework of perceptual realism. The article proposes a classification of animated documentary films created on the basis of audio recordings of the conversations and interviews with real people, participants in events, experts, scientists, politicians and show business stars; the principles of creating each of the listed types of films are considered, possible options for correlating the indexical sound and the visual image are analyzed. For the most part, these films represent animation journalism that have become “catalysts” of public opinion, identifying sore points of modern society, introducing topics and problems into public discourse that have not previously been the subject of consideration.

Cuvinte-cheie
documentarul de animație, film-dialog, film-disput, film-monolog, film-interviu, film-portret, sunet indexat, sunet autentic, publicistica animată,

animated documentary, film-dialogue, film-conversation, film-monologue, film-interview, film-portrait, indexical sound, authenticity sound, animation journalism