Migranți la porțile Europei. Modul in care mass-media din Bihor reflectă „capturile” de migranți
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
144 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-12 06:02
SM ISO690:2012
PUȘCAȘ, Cristina Liana. Migranți la porțile Europei. Modul in care mass-media din Bihor reflectă „capturile” de migranți. In: Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale. Vol.1, 23 aprilie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipogr. „Print-Caro”, 2021, pp. 188-197. ISBN 978-9975-56-873-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1, 2021
Conferința "Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale"
Chişinău, Moldova, 23 aprilie 2021

Migranți la porțile Europei. Modul in care mass-media din Bihor reflectă „capturile” de migranți

Immigrants at the gates of Europe. How the bihor media reflects the „catches” of migrants


Pag. 188-197

Pușcaș Cristina Liana
 
Universitatea din Oradea
 
Disponibil în IBN: 4 iunie 2021


Rezumat

Migrația ilegală pare a fi o provocare pentru securitatea europeană, statisticile naționale indicând o creștere alarmantă a punctelor de trecere a frontierei ilegale. Județul Bihor este un județ de frontieră, în plus România nu este acceptată în spațiul Schengen, tranziția către Ungaria se face prin puncte vamale unde se efectuează un control strict. Intrarea în spațiul Schengen necesită reglementări clare, iar respectarea dreptului la libera circulație pare a fi un concept dificil de aplicat migranților din Palestina, Afganistan, Siria, Irak, Sri Lanka etc., pentru ei singura modalitate de a-și vedea visul venind adevărat este să găsești căi ilegale de trecere a frontierei. Demersul nostru vizează realizarea unei statistici privind numărul imigranților care au încercat să treacă, în ultimii cinci ani, granița României cu Ungaria, respectiv modul în care presa locală a reflectat aceste mișcări masive de propulsie. În contextul războaielor din lumea musulmană, al persecuției anumitor grupuri etnice, migrația tinde să devină o problemă de securitate globală, iar Uniunea Europeană trebuie să identifice soluții pentru rezolvarea acestor crize globale.

Illegal migration seems to be a challenge for European security, with national statistics indicating an alarming increase in illegal border crossings. Bihor County is a border county, moreover Romania is not accepted in the Schengen area, the transition to Hungary is made through customs points where a strict control is performed. Entry into the Schengen area requires clear regulations and respect for the right to free movement seems to be a difficult concept to apply to migrants from Palestine, Afghanistan, Syria, Iraq, Sri Lanka etc., for them the only way to see their dream come true is to find illegal ways to cross the border. Our approach aims to achieve a statistic on the number of immigrants who have tried to cross, in the last five years, the Romanian border to Hungary, respectively the way in which the local media reflected these massive movements of propulsion. In the context of the wars in the Muslim world, the persecution of certain ethnic groups, migration tends to become a problem of global security and the European Union must identify solutions to solve these global crises.

Cuvinte-cheie
securitate, migraţie, frontiere, judeţul Bihor, media,

Security, migration, borders, illegal crossing, County Bihor, media