Identitate culturală: delimitări conceptuale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
51 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-07 02:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.723+008(478) (1)
Sociologia culturii. Contextul cultural al vieții sociale (471)
Civilizație. Cultură. Progres (526)
SM ISO690:2012
COMENDANT, Tatiana; MITRIUC, Ana. Identitate culturală: delimitări conceptuale. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), pp. 237-242. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Identitate culturală: delimitări conceptuale

Cultural identity: conceptual delimitations


CZU: 316.723+008(478)
Pag. 237-242

Comendant Tatiana, Mitriuc Ana
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 26 mai 2021


Rezumat

Trăim într-o lume marcată de tensiuni şi confl icte, într-o lume de schimbări rapide şi multiple (economice, sociale, educaţionale, politice şi, nu în ultimul rând, culturale). Cultivarea identităţii culturale devine impetuos necesară. Identitatea culturală este o temă conectată la necesităţile actuale ale Republicii Moldova care revine ca o problemă de maximă relevanţă, constituind un proces fundamental al societăţii de astăzi. În defi nitiv, problema care se pune în studiul nostru constă în determinarea, formarea şi cultivarea identităţii culturale a ţării noastre.

We live in a world marked by tensions and confl icts, in a world of rapid and multiple changes (economic, social, educational, political and, last but not least, cultural). Cultivating the cultural identity is urgently needed. Cultural identity is a topic connected to the current needs of the Republic of Moldova, it returns as a matter of the utmost relevance, constituting a fundamental process of today’s society. Ultimately, the problem in our study is to determine, to form and cultivate the cultural identity of our country

Cuvinte-cheie
identitate, cultură, identitate culturală, naţiune, national, popor,

identity, culture, cultural identity, nation, National, people