Metamorfozele monogramei D-Es-C-H în cvartetul de coarde nr. 1 de Boris Dubosarschi
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
39 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-27 11:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
785.74:781.61 (1)
Muzică instrumentală. Muzică simfonică. Gruparea instrumentelor. Muzică pentru ansamblu (113)
SM ISO690:2012
URECHE, Alexandru. Metamorfozele monogramei D-Es-C-H în cvartetul de coarde nr. 1 de Boris Dubosarschi. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), pp. 120-129. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Metamorfozele monogramei D-Es-C-H în cvartetul de coarde nr. 1 de Boris Dubosarschi

The metamorphoses of the D-Es-C-H monogram in the string quartet no.1 by Boris Dubosarschi


CZU: 785.74:781.61
Pag. 120-129

Ureche Alexandru
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 26 mai 2021


Rezumat

Creaţia pentru cvartet de coarde a lui Boris Dubosarschi a fost decisiv infl uenţată de moştenirea artistică a marelui compozitor rus Dmitri Şostakovici. Pe lângă folosirea procedeelor tonal-modale şi a intervalelor caracteristice creaţiei lui D. Şostakovici, în cvartetele sale de coarde B. Dubosarschi face uz în mod constant de semnătura muzicală a lui D. Şostakovici – D-Es-C-H. Prezentul articol elucidează transformările la care se supune monograma şostakoviciană în Cvartetul de coarde nr. 1 de B. Dubosarschi, demonstrând inventivitate şi măiestrie componistică elevată în numeroasele modifi cări la care este supus tematismul elaborat dintr-un singur nucleu tematic descendent din monograma D-Es-C-H.

The work String quartet by the Moldovan composer Boris Dubosarschi was decisively infl uenced by the artistic heritage of the great Russian composer Dmitri Shostakovich. Besides the usage of tonal-modal means and intervals characteristic of Dmitri Shostakovich’s creation, in his string quartets Boris Dubosarschi, constantly makes use of the musical signature of D.Shostakovich – D-Es-C-H. This article describes the transformations that Shostakovich’s monogram undergoes in the String Quartet No.1 by B.Dubosarschi, demonstrating inventiveness and high compositional mastery in the numerous modifi cations to which is subjected the thematism developed out from a single thematic core, originating in the D-Es-C-H monogram.

Cuvinte-cheie
cvartet de coarde, Boris Dubosarschi, Dmitri Șostakovici, D-Es-C-H, monogramă, motiv, muzica din Republica Moldova,

string quartet, Boris Dubosarschi, Dmitri Shostakovich, D-Es-C-H, monogram, motif, Moldovan music