Poluarea bazinului aerian din raionul Ocniţa
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
44 0
SM ISO690:2012
DUDNICENCO, Tatiana. Poluarea bazinului aerian din raionul Ocniţa. In: International Conference of Young Researchers . Ediția 6, 6-7 noiembrie 2008, Chişinău. Chişinău: Tipogr. Simbol-NP SRL, 2008, p. 88. ISBN 978-9975-62-196-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
International Conference of Young Researchers
Ediția 6, 2008
Conferința "International Conference of Young Researchers "
Chişinău, Moldova, 6-7 noiembrie 2008

Poluarea bazinului aerian din raionul Ocniţa


Pag. 88-88

Dudnicenco Tatiana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 25 mai 2021


Rezumat

Calitatea aerului atmosferic în R. Moldova este afectată de aproape toate activităţile care se desfăşoară în ţară cît şi de poluarea transfrontalieră. Raionul Ocniţa este o unitate administrativ-teritorială a Republicii Moldova, fiind situat în partea de nord-est a acesteia, unde se învecinează cu Ucraina (regiunile Cernăuţi şi Viniţa). Include 3 oraşe (Ocniţa, Otaci, Frunză) şi 18 comune (cuprind 30 sate, inclusiv reşedinţele de comună). În raionul Ocniţa (la Naslavcea) se află extremitatea nordică a Republicii Moldova. Pe teritoriul raionului Ocniţa sunt 182 surse fixe de poluare a aerului atmosferic, din care organizate 149. Douăzeci şi şase surse fixe de poluare sunt dotate cu instalaţii de purificare. În bazinul aerian în anul 2006 au fost emise de la sursele mobile de poluare: 1377,89 t de oxid de carbon, 181,76 t de hidrocarburi, 179,83 t de dioxid de azot, 45,05 t de dioxid de sulf, 92,48 t aldehide, 28,28 t substanţe solide şi 32,1 t metale grele. Începînd cu anul 2002, cu participarea colaboratorilor Inspectoratului Ecologic Ocniţa, REC Moldova şi REC Ucraina se implementează un proiect transfrontalier pentru or. Otaci Moldova şi Moghileov-Podolischii Ucraina, scopul principal al căruia este de a susţine organele Administraţiei Publice Locale pentru soluţionarea problemelor de mediu, inclusiv a calităţii bazinului aerian. În urma cercetărilor efectuate am ajuns la următoarele concluzii: 1. Bazinul aerian al raionului Ocniţa posedă un potenţial moderat de poluare a aerului cu substanţe nocive. 2. În prezent calitatea aerului în spaţiul raionului este influenţată în preponderenţe de poluare de la sursele mobile şi poluarea transfrontalieră cu diferiţi poluanţi din zona industrială a Ucrainei şi ţărilor din vestul Europei. 3. Principalele surse fixe de poluare a aerului sunt întreprinderile de colectare şi prelucrare a producţiei agricole cerealiere ( SA „Ceriale” şi IM SRL „ULEEX”). 4. În ultimii ani au încetat activitatea cazangeriile pe cărbune şi păcură, fapt ce duce la îmbunătăţirea calităţii aerului şi a mediului înconjurător în întregime.

Cuvinte-cheie
Ocniţa, aer, poluare