Vapoenucleerea transuretrală Thulium:YAG laser în tratamentul hiperplaziei benigne de prostată
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
88 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.65-007.61-089.87 (1)
Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale) (234)
SM ISO690:2012
PLEŞACOV, Alexei; VLADANOV, Ion; GHICAVÎI, Vitalie. Vapoenucleerea transuretrală Thulium:YAG laser în tratamentul hiperplaziei benigne de prostată. In: Arta Medica . 2021, nr. 1(78), pp. 21-26. ISSN 1810-1852.
10.5281/zenodo.4744414
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 1(78) / 2021 / ISSN 1810-1852

Vapoenucleerea transuretrală Thulium:YAG laser în tratamentul hiperplaziei benigne de prostată

Transurethral Thulium:YAG laser vapoenucleation in benign prostatic hyperplasia treatment


DOI: 10.5281/zenodo.4744414
CZU: 616.65-007.61-089.87
Pag. 21-26

Pleşacov Alexei, Vladanov Ion, Ghicavîi Vitalie
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 23 mai 2021


Rezumat

Obiective. Scopul lucrării a fost de a analiza datele și dovezile din sursele existente, privind rolul și eficiența vapoenucleerii transuretrale Thulium:YAG laser în tratamentul hiperplaziei benigne de prostată. Material si metode. Au fost analizate publicații științifice, ce prezintă dovezi privind utilizarea vapoenucleerii transuretrale Thulium:YAG laser în tratamentul chirurgical al hiperplaziei benigne de prostată. În calitate de surse de căutare au fost utilizate Google Scholar și PubMed. Cuvintele cheie folosite la căutare au fost: ”Thulium laser vapoenucleation”, ”ThuVEP”. Rezultate. Au fost identificate 35 publicații științifice ce reflectă dovezi actuale referitor la rolul vapoenucleerii Thulium:YAG laser a prostatei în tratamentul hiperplaziei benigne de prostată. Concluzii. Vapoenucleerea Thulium:YAG laser reprezintă o tehnică inovativă și promițătoare în tratamentul hiperplaziei benigne voluminoase de prostată. Pierderi sangvine minime și rata foarte mică de reintervenții după tratament chirurgical cu utilizarea laserului Thulium:YAG, demonstrează siguranța și durabilitatea metodei. În același timp, rezultatele morfofuncționale excelente obținute denotă o eficiență maximă, ce se datorează înlăturării complete a țesuturilor prostatice hiperplaziate. Efectuarea unui studiu clinic randomizat este strict necesară pentru stabilirea ulterioară a indicațiilor definitive și determinarea gradului de recomandare pentru utilizarea largă a acestei metode.

Objectives. The aim of the study was to analyze evidence based data from existing sources, regarding the role and the efficacy of transurethral Thulium:YAG laser vapoenucleation in benign prostatic hyperplasia treatment. Material and methods. Google Scholar and PubMed search engines were used to find evidence based data regarding the role of transurethral Thulium:YAG laser vapoenucleation in benign prostatic hyperplasia treatment. The following keywords were used for search: "Thulium laser vapoenucleation", "ThuVEP". Results. There were identified 35 scientific publications that reflect current evidence regarding the role of Thulium:YAG laser vapoenucleation of prostate in benign prostatic hyperplasia treatment. Conclusions. Thulium vaporization: YAG laser is an innovative and promising technique in the treatment of large benign prostate hyperplasia. Minimal blood loss and very low rate of reoperations after Thulium:YAG laser surgery, demonstrate the safety and durability of the method. At the same time, the excellent morphofunctional results obtained denote a maximum efficiency due to the complete removal of benign prostatic hyperplasia tissue. It is strictly necessary to carry out a randomized clinical trial in order to establish definitive indications and recommendations in widespread use of this method.

Cuvinte-cheie
hiperplazie benignă de prostată, vapoenucleere, laser,

benign prostatic hyperplasia, vapoenucleation, laser