Cadrul didactic – un profesionist în educaţie
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
124 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-08 18:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.013.2+37.091 (2)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2453)
Organizarea instruirii (251)
SM ISO690:2012
CUCER, Angela; GEORGESCU, Maria. Cadrul didactic – un profesionist în educaţie. In: Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice. 14 mai 2021, Chişinău. Chişinău: Centrul Editorial „Univers Pedagogic”, 2021, pp. 75-79. ISBN 978-9975-3336-2-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice 2021
Simpozionul "Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice"
Chişinău, Moldova, 14 mai 2021

Cadrul didactic – un profesionist în educaţie


CZU: 37.013.2+37.091
Pag. 75-79

Cucer Angela1, Georgescu Maria23
 
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea ,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
20.80009.1606.10 Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane
 
Disponibil în IBN: 17 mai 2021


Rezumat

The professionalization of teachers can be approached in several contexts, among which we list the social, cultural and, to some extent, political aspect. Lately, the term "profession" has been used to refer to so many different occupations that the original meaning has been almost lost. The ubiquity of the term and how we come to use and understand it helps to open the discussion about the progress in establishing the status of teachers at the professional level [16].