Impactul migrației asupra securității sociale a statului
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
109 4
Ultima descărcare din IBN:
2022-08-04 15:46
SM ISO690:2012
HÎRBU-BENCHECI, Diana; LEBEDINSCHI, Cornel. Impactul migrației asupra securității sociale a statului. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale. 9-10 noiembrie 2017, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2017, pp. 322-325.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2017
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 9-10 noiembrie 2017

Impactul migrației asupra securității sociale a statului


Pag. 322-325

Hîrbu-Bencheci Diana, Lebedinschi Cornel
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 mai 2021


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-129701</doi_batch_id>
<timestamp>1660348539</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Integrare prin cercetare și inovare.</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Impactul migrației asupra securității sociale a statului</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Diana</given_name>
<surname>Hîrbu-Bencheci</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Cornel</given_name>
<surname>Lebedinschi</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>322</first_page>
<last_page>325</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>