Impactul migrației asupra securității sociale a statului
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
99 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-08 11:18
SM ISO690:2012
HÎRBU-BENCHECI, Diana; LEBEDINSCHI, Cornel. Impactul migrației asupra securității sociale a statului. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale. 9-10 noiembrie 2017, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2017, pp. 322-325.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2017
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 9-10 noiembrie 2017

Impactul migrației asupra securității sociale a statului


Pag. 322-325

Hîrbu-Bencheci Diana, Lebedinschi Cornel
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 mai 2021