Rezultatele tratamentului limfoamelor non-HODGKIN cu afectarea primară a ganglionilor limfatici abdominali
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
55 0
SM ISO690:2012
FEGHIU, Veronica; ROBU, Maria. Rezultatele tratamentului limfoamelor non-HODGKIN cu afectarea primară a ganglionilor limfatici abdominali. In: Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători. 20 septembrie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP ”Medicina”, 2018, p. 120. ISBN 978-9975-82-103-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători 2018
Conferința "Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători"
Chișinău, Moldova, 20 septembrie 2019

Rezultatele tratamentului limfoamelor non-HODGKIN cu afectarea primară a ganglionilor limfatici abdominali

The results of non-HODGKIN lymphoma’s treatment with primary abdominal lymph nodes involvement


Pag. 120-120

Feghiu Veronica, Robu Maria
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 13 mai 2021


Rezumat

Independent de metoda de tratament, eficacitatea tratamentului a fost joasă. Remisiuni complete au fost obținute doar în 22 (33,8%) cazuri. Însă eficacitatea a fost mai înaltă în stadiile locale (61,5%) spre deosebire de stadiile generalizate (26,9%) și la copii (53,3%) față de adulți (28,0%). Supraviețuirea fără recidive peste 5 ani a fost egală cu 60,9%.

Independently of the treatment method, its’ efficacy was low. Complete remission was obtained in only 22 (33.8%) cases. However, efficacy was higher in the local stages (61.5%), unlike the generalized stages (26.9%) and in children (53.3%) versus adults (28.0%). Surviving without relapse over 5 years was equal to 60.9%.

Cuvinte-cheie
limfoame non-Hodgkin, ganglioni limfatici abdominali, Tratament