The customs institutions of the Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
118 0
SM ISO690:2012
BENCHECI, Marcel; MUNTEANU, Adrian. The customs institutions of the Moldova. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale. 9-10 noiembrie 2017, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2017, pp. 325-329.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2017
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 9-10 noiembrie 2017

The customs institutions of the Moldova


Pag. 325-329

Bencheci Marcel1, Munteanu Adrian2
 
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 mai 2021