Anorexia nervoasă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
469 54
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-12 20:49
SM ISO690:2012
VLAS, Mihaela, GANENCO, Andrei. Anorexia nervoasă. In: Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători, 20 septembrie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP ”Medicina”, 2018, p. 55. ISBN 978-9975-82-103-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători 2018
Conferința "Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători"
Chișinău, Moldova, 20 septembrie 2019

Anorexia nervoasă


Pag. 55-55

Vlas Mihaela, Ganenco Andrei
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 11 mai 2021


Rezumat

Au fost evidenţiate 7 studii clinice (489 participanţi) publicate în perioada 2012-2017. Două au vizat serotonina şi anume corelaţia între anorexie şi numărul de transportatori de serotonină, precum şi între aportul de anumiţi aminoacizi şi cantitatea de serotonină în organism. Alte două studii s-au axat pe eficienţa suplimentelor alimentare în tratarea anorexiei şi pe deosebirile între metabolismul persoanelor anorexice în comparaţie cu cele sănătoase. Un studiu a prezentat corelaţia între concentraţia hormonului oxitocină şi starea psiho-emoţională a pacienţilor. Şi alte două studii au făcut referire la diverse metode de psihoterapie.

The select 7 clinical studies (489 participants) published between 2012 and 2017. Two of them regards the serotonin, namely the correlation between anorexia and the number of serotonin transporters and also, between the intake of specific amino acids and the quantity of serotonin in human body. The other two studies was focused on efficiency of food supplements in treatment of anorexia and the difference between anorexic patients metabolism and healthy people. A study has underlined the correlation between the concentration of hormone oxytocin and the psycho-emotional state of patients. Two more studies have established various methods of psychotherapy.

Cuvinte-cheie
anorexie nervoasă, comorbiditate, psihoterapie suportivă, serotonină,

anorexia nervosa, comorbidity, psychotherapy, serotonin