Biblioteca Științifică a ASEM în perioada pandemiei: noi provocări și oportunități de dezvoltare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
101 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-26 13:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
027.7:004 (12)
Biblioteconomie (388)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2328)
SM ISO690:2012
SUVAC, Natalia; NICUȚĂ, Ina. Biblioteca Științifică a ASEM în perioada pandemiei: noi provocări și oportunități de dezvoltare. In: Magazin bibliologic. 2021, nr. 1-2, pp. 66-69. ISSN 1857-1476.
10.5281/zenodo.4636955
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Magazin bibliologic
Numărul 1-2 / 2021 / ISSN 1857-1476

Biblioteca Științifică a ASEM în perioada pandemiei: noi provocări și oportunități de dezvoltare

ASEM Scientific Library in pandemic period: new challenges and opportunities to develop


DOI: 10.5281/zenodo.4636955
CZU: 027.7:004
Pag. 66-69

Suvac Natalia, Nicuță Ina
 
Biblioteca ştiinţifică ASEM
 
Disponibil în IBN: 8 mai 2021


Rezumat

Articolul reflectă direcțiile specifice de dezvoltare a bibliotecii universitare în mediul informațional și educațional actual, influențate de criza sanitar-epidemiologică, ca de exemplu, utilizarea resurselor electronice cu acces la distanță, dezvoltarea conținuturilor digitale pe paginile web, dezvoltarea serviciilor online pe baza colecțiilor documentare proprii și altor resurse informaționale, abordare de marketing pentru gestionarea bibliotecilor

The article reflects the specific directions of development of the university library in the actual information and educational environment, influenced by COVID-19 pandemic, such as the use of electronic resources with remote access, development of digital content on web pages, development of online services based on proper documentary collections and other information resources, marketing approach to library management.

Cuvinte-cheie
biblioteca universitară, resurse informaționale, servicii online,

university library, information resources, online services