Dezvoltarea și promovarea Științei Deschise : experiențe cu noi formule
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
68 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-14 14:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
027:001.38 (1)
Biblioteconomie (387)
Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale (981)
SM ISO690:2012
DRĂGĂNEL, Angela. Dezvoltarea și promovarea Științei Deschise : experiențe cu noi formule. In: Magazin bibliologic. 2021, nr. 1-2, pp. 55-60. ISSN 1857-1476.
10.5281/zenodo.4636915
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Magazin bibliologic
Numărul 1-2 / 2021 / ISSN 1857-1476

Dezvoltarea și promovarea Științei Deschise : experiențe cu noi formule

Development and promotion of Open Science: experiences with new formule


DOI: 10.5281/zenodo.4636915
CZU: 027:001.38
Pag. 55-60

Drăgănel Angela
 
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 mai 2021


Rezumat

Articolul prezintă și accentuează rolul bibliotecilor publice în dezvoltarea Științei Deschise. Scoate în evidență realizările bibliotecilor din Republica Moldova în promovarea culturii Științei Deschise și prezintă câteva noi oportunități.

This article discusses the role of public libraries in the Open Science development. It highlights the achievements of libraries of the Republic of Moldova in promotion of the Open Science culture and explores new opportunities.

Cuvinte-cheie
Știință Deschisă, acces deschis, Repozitoriu instituțional, repozitoriu tematic, bibliotecă digitală, cercetător, bibliotecar, arhive,

open science, Open Access, Institutional Repository, thematic repository, Digital Library, researcher, librarian, archive