Impactul antropic asupra componentelor mediului în raionul Ialoveni
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
73 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-29 12:40
SM ISO690:2012
ŢURCANU, Viorica. Impactul antropic asupra componentelor mediului în raionul Ialoveni. In: International Conference of Young Researchers . Ediția 8, 11-12 noiembrie 2010, Chişinău. Chişinău: Tipogr. Simbol-NP SRL, 2010, p. 79. ISBN 978-9975-9898-4-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
International Conference of Young Researchers
Ediția 8, 2010
Conferința "International Conference of Young Researchers "
Chişinău, Moldova, 11-12 noiembrie 2010

Impactul antropic asupra componentelor mediului în raionul Ialoveni


Pag. 79-79

Ţurcanu Viorica
 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 5 mai 2021


Rezumat

În ultima perioadă activităţile umane au generat în ansamblu serioase dezechilibre ecologice, materializate prin poluarea aerului, apei şi a solului, care necesită măsuri complexe de combatere în vederea refacerii calităţii componentelor mediului. Apa, aerul şi solul sunt factori de mediu indispensabili vieţii. De aceia evaluarea impactului antropic asupra acestor componente naturale este primordială. Poluarea aerului rezultă din sursele fixe şi cele mobile. În raionul Ialoveni funcţionează 89 de întreprinderi industriale potenţiale de poluare a aerului. După nivelul de emisii a acestora în atmosferă, se atribuie la categoria întreprinderilor cu masa emisiilor de până la 100 tone/an. În ultimii ani emisiile sumare de la sursele fixe sunt în creştere atingând în anul 2007 cantitatea de 534,24 tone. Transportul auto rămâne una din sursele principale de poluare a aerului atmosferic. În raionul Ialoveni sunt înregistrate 9473 unităţi de transport, numărul cărora fiind în creştere faţă de anii precedenţi. Comparativ cu anul 2006, numărul microbuzelor s-a dublat, iar numărul motocicletelor a crescut de 6 ori. Cantitatea sumară emisă a acestor poluanţi în anul 2007 a ajuns la 1780 tone. Astfel cota emisiilor poluante de la autovehicule în volumul sumar de poluanţi ai aerului atmosferic constituie 77 %. Un alt factor de mediu indispensabil vieţii este apa. În raion sunt 74 bazine acvatice cu suprafaţa totală de 1423,9 ha. Teritoriul raionului Ialoveni este traversat de 2 râuri mai mari – r. Botna şi r. Işnovăţ. Aceste râuri au un grad de poluare moderat, iar sursele principale de poluare fiind apele uzate din localităţile amplasate în imediata apropiere de râuri. Concentraţiile de ioni de amoniu, nitraţi şi nitriţi, cresc în aval faţă de amonte de localităţile Ruseştii Noi, şi Gangura de 2-2,5 ori. Populaţia raionului şi agenţii economici din teritoriu se aprovizionează cu apă potabilă din cele 81 fântâni arteziene din numărul total de 128, cât şi din 4734 fântâni publice. În perioada anilor 2007-2008 investigaţiile fizico-chimice de către colaboratorii centrului de medicină preventivă Ialoveni au arătat că 10% din sondele arteziene şi 65% din fântânile publice nu corespund cerinţelor STAS 2874-82-„Apă potabilă‖ după indicii conţinutului de nitraţi, nitriţi şi ioni de amoniu. Solul este un factor de mediu important deoarece de calitatea lui depinde formarea şi protecţia resurselor de apă, creşterea şi dezvoltarea vegetaţiei, influenţând astfel în mod direct alimentaţia omului. Exploatarea intensivă a terenurilor agricole în asociere cu manifestarea largă a proceselor de degradare fizică şi chimică au condus la dehumificarea, degradarea fizică, chimică şi biologică a solurilor. Un factor important al impactului antropic asupra solurilor îl reprezintă folosirea fertilizanţilor minerali şi a pesticidelor. În ultimii ani volumul îngrăşămintelor minerale şi organice încorporate în sol s-a redus de aproape 3 ori. În rezultatul cercetărilor sau efectuat următoarele concluzii: În raionul Ialoveni poluarea aerului atât de la sursele fixe, cât şi de la sursele mobile este în creştere. Râurile şi lacurile din raionul Ialoveni au un grad de poluare moderat, iar sursele principale de poluare fiind apele uzate din localităţile amplasate în apropierea ecosistemelor acvatice. Valorificarea intensă a solurilor favorizează dehumificarea lor, degradarea fizică, chimică şi biologică. În ultimii ani se extind suprafeţele terenurilor erodate, afectate de alunecări de teren şi ravene.

Cuvinte-cheie
factor de mediu, aer, apă, sol.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-128929</doi_batch_id>
<timestamp>1638673247</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>International Conference of Young Researchers </full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2010</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-9898-4-8.</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Impactul antropic asupra componentelor mediului &icirc;n raionul Ialoveni</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Viorica</given_name>
<surname>Ţurcanu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2010</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>79</first_page>
<last_page>79</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>