Estimarea indicilor reologici a jeleurilor de fructe
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
37 0
SM ISO690:2012
MOGA, Victoria; MIJA, Nina; PALADI, Daniela. Estimarea indicilor reologici a jeleurilor de fructe. In: International Conference of Young Researchers . Ediția 8, 11-12 noiembrie 2010, Chişinău. Chişinău: Tipogr. Simbol-NP SRL, 2010, p. 77. ISBN 978-9975-9898-4-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
International Conference of Young Researchers
Ediția 8, 2010
Conferința "International Conference of Young Researchers "
Chişinău, Moldova, 11-12 noiembrie 2010

Estimarea indicilor reologici a jeleurilor de fructe


Pag. 77-77

Moga Victoria, Mija Nina, Paladi Daniela
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 5 mai 2021


Rezumat

Chimizarea intensă a proceselor de fabricație impune necesitatea elaborării unor produse alimentare de protecție cu calități detoxifiante [5]. Preparatele gelifiante (marmeladele, jeleurile) sunt produse utilizate tradițional în alimentația curativă și profilactică [4,5]. Un compartiment important în estimarea calităților acestora este determinarea indicilor reologici [1, 2, 3, 4]. În cercetarea dată jeleurile de fructe au fost preparate cu utilizare de pectine extrase din soiul de prune „Stanley” și soiul de vișine „Șpanka”. În rezultatul cercetării s-a stabilit importanța determinării următorilor indici reologici: rezistența la deformare Rdef, Pa; efort maxim de deformare ϴdef, Pa; viscozitate efectivă η, Pa*s; coeficient de temperatură a viscozității efective ɑηefect, Pa*s/°C. Rezultatele estimării indicilor reologici a jeleurilor din fructe permit să fie prognozate potențialul de gelificare a pectinelor din fructe și optimizate rețetele de preparare a jeleurilor.

Cuvinte-cheie
preparate gelifiante, indici relogici, rezistența la deformare

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-128927</doi_batch_id>
<timestamp>1624076383</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>International Conference of Young Researchers </full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2010</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-9898-4-8.</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Estimarea indicilor reologici a jeleurilor de fructe</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Victoria</given_name>
<surname>Moga</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Nina</given_name>
<surname>Mija</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Daniela</given_name>
<surname>Paladi</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2010</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>77</first_page>
<last_page>77</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>