Estimarea indicilor reologici a jeleurilor de fructe
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
9 0
SM ISO690:2012
MOGA, Victoria; MIJA, Nina; PALADI, Daniela. Estimarea indicilor reologici a jeleurilor de fructe. In: International Conference of Young Researchers . Ediția 8, 11-12 noiembrie 2010, Chişinău. Chişinău: Tipogr. Simbol-NP SRL, 2010, p. 77. ISBN 978-9975-9898-4-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
International Conference of Young Researchers
Ediția 8, 2010
Conferința "International Conference of Young Researchers "
Chişinău, Moldova, 11-12 noiembrie 2010

Estimarea indicilor reologici a jeleurilor de fructe


Pag. 77-77

Moga Victoria, Mija Nina, Paladi Daniela
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 5 mai 2021


Rezumat

Chimizarea intensă a proceselor de fabricație impune necesitatea elaborării unor produse alimentare de protecție cu calități detoxifiante [5]. Preparatele gelifiante (marmeladele, jeleurile) sunt produse utilizate tradițional în alimentația curativă și profilactică [4,5]. Un compartiment important în estimarea calităților acestora este determinarea indicilor reologici [1, 2, 3, 4]. În cercetarea dată jeleurile de fructe au fost preparate cu utilizare de pectine extrase din soiul de prune „Stanley” și soiul de vișine „Șpanka”. În rezultatul cercetării s-a stabilit importanța determinării următorilor indici reologici: rezistența la deformare Rdef, Pa; efort maxim de deformare ϴdef, Pa; viscozitate efectivă η, Pa*s; coeficient de temperatură a viscozității efective ɑηefect, Pa*s/°C. Rezultatele estimării indicilor reologici a jeleurilor din fructe permit să fie prognozate potențialul de gelificare a pectinelor din fructe și optimizate rețetele de preparare a jeleurilor.

Cuvinte-cheie
preparate gelifiante, indici relogici, rezistența la deformare