Dispozitiv pentru determinarea coeficientului de frecare la alunecare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
88 0
SM ISO690:2012
AUTOR, Nou; MIRZAC, Ana. Dispozitiv pentru determinarea coeficientului de frecare la alunecare. In: Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte. 25-26 aprilie 2013, Chişinău. Chişinău, 2013: CEP USM, 2013, 2013, p. 71.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: 2013
Sesiunea "Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: "
Chişinău, Moldova, 25-26 aprilie 2013

Dispozitiv pentru determinarea coeficientului de frecare la alunecare


Pag. 71-71

Autor Nou, Mirzac Ana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 mai 2021


Rezumat

În curriculum-ul modernizat de liceu disciplina Fizica. Astronomia la unitatea de învățare „Lucrul și energia mecanică” nu este prevăzută nici o lucrare de laborator. Pentru o mai bună înțelegere a materialului studiat de elevi la unitatea dată, este rațional să se efectueze o lucrare practică de laborator cu aplicarea legii conservării și transformării energiei mecanice. Din cauza dotării insuficiente a laboratoarelor de fizică din licee cu utilajul necesar, lipsesc condiţiile ce ar permite efectuarea lucrărilor de laborator utile. În prezenta lucrare s-a proiectat schița tehnică a unui dispozitiv, în baza căruia s-a confecționat un tribometru orizontal și modul de lucru pentru calculul coeficientului de frecare la alunecarea unui corp pe suprafaţa orizontală în baza legii conservării şi transformării energiei mecanice. Pentru realizarea lucrării, mai este necesar să dispunem de un dinamometru şi riglă milimetrică. Acest dispozitiv reprezintă o soluţie foarte avantajoasă, pentru înţelegerea profunda a legii conservării energiei mecanice și a lucrului efectuat de diferite forţe (forţa de greutate, forţa elastică, forţei de frecare etc.).

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-128920</doi_batch_id>
<timestamp>1638607398</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2013</year>
</publication_date>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Dispozitiv pentru determinarea coeficientului de frecare la alunecare</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Nou</given_name>
<surname>Autor</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ana</given_name>
<surname>Mirzac</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2013</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>71</first_page>
<last_page>71</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>