Entomoterapia în prostatita cronică abacteriană
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
120 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-08 23:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.65-002-036.12-085.324:595.7 (2)
Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale) (235)
Articulata (119)
SM ISO690:2012
COLȚA, Artur; GHICAVÎI, Vitalie. Entomoterapia în prostatita cronică abacteriană. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2021, nr. 1(88), pp. 71-78. ISSN 1729-8687.
10.52556/2587-3873.2021.1(88).09
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1(88) / 2021 / ISSN 1729-8687

Entomoterapia în prostatita cronică abacteriană

Entomotherapy in chronic nonbacterial prostatitis

Энтомотерапия при хроническом абактериальном простатите


DOI: https://doi.org/10.52556/2587-3873.2021.1(88).09
CZU: 616.65-002-036.12-085.324:595.7
Pag. 71-78

Colța Artur, Ghicavîi Vitalie
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 3 mai 2021


Rezumat

În acest studiu este prezentată importanța entomoterapiei în prostatita cronică abacteriană. Administrarea în terapia complexă a pacienților cu diferite forme de PC abacteriană (infl amatoare și neinfl amatoare) a preparatului adenoprosin, care manifestă acțiune antioxidantă și antiinfl amatoare, în asociere cu metodele moderne de fi zioterapie, crește semnifi cativ efi ciența tratamentului efectuat, ameliorează calitatea vieții pacienților și optimizează termenele de tratament. Potrivit rezultatelor studiului efectuat, dintre toți pacienţii investigați cu prostatită cronică abacteriană, cu sau fără simptome de dereglări de micțiune, la 27 (82%) dintre pacienți nu s-au depistat alte afecțiuni (consecințe), responsabile de apariția dereglărilor micționale.

This study presents the importance of entomotherapy in chronic non bacterial prostatitis. Administration of combine therapy with adenoprosine at the patients with various forms of non bacterial CP (inflammatory and non-inflammatory), demonstrate antioxidant and anti-inflammatory action, in combination with modern complementary methods, signifi cantly increases the effectiveness of treatment, improves patients’ quality of life and optimizes duration of treatment – treatment can be reduced from 3 months to 30 days. According to the results of the study, of all patients investigated with chronic non bacterial prostatitis, with or without symptoms of urinary disorders, only 27 (82%) of patients did not detect another condition, responsible for the above-mentioned disorders.

В данном исследовании продемонстрирована важность энтомотерапии при хроническом абактериальном простатите. Применение в комплексной терапии аденопрозина, обладающего антиоксидантным и противовоспалительным действием, в сочетании с современными физиотерапевтическими методами у пациентов с различными формами абактериального хронического простатита (воспалительного и невоспалительного) значительно повышает эффективность лечения, улучшает качество жизни пациентов и оптимизирует сроки лечения с возможностью сокращения курса лечения с 3 месяцев до 30 дней. Согласно результатам исследования, из всех обследованных пациентов с хроническим абактериальным простатитом, с или без симптомов нарушения мочеиспускания, у 27 (82%) пациентов не были обнаружены другие патологии (последствия), ответственные за вышеупомянутые нарушения мочеиспускания.

Cuvinte-cheie
Prostatita cronică abacteriana, adenoprosin, Scleroza prostatei, NO, oxid nitric,

chronic nonbacterial prostatitis, adenoprosin, prostate sclerosis, NO, nitric oxide,

Хронический абактериальный простатит, аденопросин, склероз простаты, NO