Măsura arestului preventiv în contextul unei pandemii globale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
424 13
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-19 20:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.126 (16)
Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală (1416)
SM ISO690:2012
ŞANDRU, Adrian. Măsura arestului preventiv în contextul unei pandemii globale. In: Vector European, 2021, nr. 1, pp. 50-52. ISSN 2345-1106. DOI: https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-1.09
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Măsura arestului preventiv în contextul unei pandemii globale

The measure of preventive arrest in the context of a global pandemic

DOI:https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-1.09
CZU: 343.126

Pag. 50-52

Şandru Adrian
 
Institutul de cercetări juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
 
 
Disponibil în IBN: 26 aprilie 2021


Rezumat

De ani de zile, organizațiile internaționale pentru drepturile omului recomandă măsuri pentru a reduce supraaglomerarea penitenciarelor. Pandemia COVID 19 a găsit locurile de detenție cu spații inadecvate, facilități de servicii medicale insuficiente, lipsă de servicii de reintegrare și, mai ales, o supraaglomerare sistemică a penitenciarelor. Odată cu venirea pandemiei COVID-19, situația din închisori s-a extins asupra sănătății persoanelor deținute. Supraaglomerarea și condițiile nesănătoase din închisori le-au făcut să fie un focar de risc ridicat de contagiune.

For years, international human rights organizations have recommended measures to reduce overcrowding in prisons. The COVID 19 pandemic found places of detention with inadequate spaces, insufficient medical services facilities, lack of reintegration services and, especially, a systemic overcrowding of penitentiaries. With the advent of the COVID-19 pandemic, the situation in prisons extended to the health of detainees. Overcrowding and unhealthy prison conditions have made them a high risk of contagion.

Cuvinte-cheie
andemie, arest preventiv, măsură preventivă, detenţie, libertate,

pandemic, pre-trial detention, preventive measure, detention, freedom

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-128349</doi_batch_id>
<timestamp>1719224777</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Studii Europene din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Vector European</full_title>
<issn media_type='print'>23451106</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<issue>1</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title> Măsura arestului preventiv &icirc;n contextul unei pandemii globale</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Adrian</given_name>
<surname>Şandru</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>50</first_page>
<last_page>52</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.52507/2345-1106.2021-1.09</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>