Strategii de gestionare a conflictelor la adolescenți
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
303 2
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-13 11:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.485.6-053.6 (2)
Procese sociale. Dinamică socială (567)
SM ISO690:2012
BUCȘAN, Ștefan. Strategii de gestionare a conflictelor la adolescenți. In: Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești: dedicate aniversării a 75-a a USM, Ed. 25, 22-23 aprilie 2021, Chişinău. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2021, Ediția 25, Vol.1, pp. 301-303. ISBN 978-9975-152-94-5..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Ediția 25, Vol.1, 2021
Sesiunea "Sesiunea naţională cu participare internaţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicată aniversării a 75-a a USM"
25, Chişinău, Moldova, 22-23 aprilie 2021

Strategii de gestionare a conflictelor la adolescenți

CZU: 316.485.6-053.6

Pag. 301-303

Bucșan Ștefan
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 23 aprilie 2021