Utilizarea peroxidului de hidrogen în industria cosmetic
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
1013 22
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-24 10:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
661.491:[687.55+665.58] (1)
Produse chimice (89)
Industria îmbrăcămintei, confecții. Fabricarea articolelor de toaletă. Cosmetică (125)
Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Rășine (110)
SM ISO690:2012
ANDREEV, Alexandrina. Utilizarea peroxidului de hidrogen în industria cosmetic. In: Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești: dedicate aniversării a 75-a a USM, Ed. 25, 22-23 aprilie 2021, Chişinău. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2021, Ediția 25, Vol.1, pp. 30-32. ISBN 978-9975-152-94-5..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Ediția 25, Vol.1, 2021
Sesiunea "Sesiunea naţională cu participare internaţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicată aniversării a 75-a a USM"
25, Chişinău, Moldova, 22-23 aprilie 2021

Utilizarea peroxidului de hidrogen în industria cosmetic

CZU: 661.491:[687.55+665.58]

Pag. 30-32

Andreev Alexandrina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 22 aprilie 2021


Rezumat

Un interes major în momentul actual reprezintă dezvoltarea industriei cosmetice, care se bazează pe temeinice cunoștințe chimice și reguli igienice. Datorită cererii crescânde a produselor cosmetice pe piață, a apărut necesitatea studierii diferiților componenți activi care determină eficacitatea acestora. Preparatele cosmetice fabricate nu au numai un rol decorativ, de înfrumusețare, dar asigură și o bună stare fiziologică a corpului. Produsele cosmetice pot fi clasificate în funcție de destinație și după formă farmaceutică. Potrivit primului principiu de clasificare preparatele cosmetice pot fi cele de îngijire a pielii, părului, produse de machiaj, parfumerie, fiind utilizate sub formă de creme, geluri, balsamuri, măști etc. Ce-a de-a doua clasificare presupune produse cosmetice sub formă de pudre, loțiuni, emulsii, spray-uri [1]. Este cunoscut faptul că produsele cosmetice nu manifestă doar efect cosmetic de curățare, îngrijire și protecție a pielii, dar și efect terapeutic, care ulterior le include în categoria preparatelor cosmetice, având ca scop tratarea unor probleme. Unul dintre adaosurile produselor cosmetice, cu efect terapeutic este peroxidul de hidrogen, utilizat în prezent și ca antiseptic sub forma unei soluţii diluate de 2,7-3,3%. Scopul acestei cercetări constă în studiul proprietăților peroxidului de hidrogen care îl face util pentru diverse preparate cosmetice. Pentru realizarea scopului, au fost formulate următoarele sarcini: - studierea proprietăților fizice ale peroxidului de hidrogen, structurii moleculei, proprietăților chimice; - analiza efectelor terapeutice specifice ale peroxidului de hidrogen; - selectarea preparatelor cosmetice ce conțin H2O2. Conform proprietăților fizice, peroxidul de hidrogen este prezentat ca un lichid albastru-deschis în soluții diluate și incolor la temperatura camerei, cu un gust ușor amar. Este puțin mai vâscos decât apa, datorită legăturilor de hidrogen pe care le poate forma, amestecându-se cu aceasta în orice proporție. Este solubil în eter și alcool și are constanta dielectrică mare (73,2) apropiată de a apei (80,4) fiind un bun dizolvant ionizant pentru săruri, în cazurile în care nu se manifestă ca oxidant.. Structura moleculei peroxidului de hidrogen indică o moleculă neplanară. Deși legătura dintre oxigen și oxigen este simplă, molecula are o barieră de rotație relativ mare. Din punct de vedere clasic, molecula de peroxid de hidrogen, în stare gazoasă sau solidă, are o structură spațială. Ambii atomi de oxigen care formează legătura O-O au două perechi de electroni nelimitați, ceea ce implică reactivitatea mare a acestei molecule [2]. În conformitate cu proprietățile chimice, peroxidul de hidrogen este instabil, astfel se descompune lent în apă și oxigen, cu degajare de căldură. Totodată, el reacționează ca agent oxidant sau agent reducător, în mediu acid, alcalin sau neutru. De exemplu, în mediu acid peroxidul de hidrogen își manifestă acțiunea oxidantă prin molecula sa nedisociată, atunci când ionul O2 2- fiind blocat se reduce mai ușor. În mediu alcalin H2O2 manifestă acțiunea sa oxidantă prin oxigenul activ pe care-l pune în libertate. În acest caz, de exemplu, are loc oxidarea Mn2+ la Mn4+. Caracterul reducător al peroxidului de hidrogen se manifestă față de oxidanți mai puternici decât el, reacțiile fiind realizate de asemenea în cele trei medii ale pH-ului [3]. Efectele specifice ale peroxidului de hidrogen se manifestă atunci când el se utilizează în calitate de adaos la produse cosmetice, acestea fiind, de exemplu, destinate aplicării pe piele, dinți, unghii, păr sau chiar folosite în calitate de dezinfectant. În cazul aplicării acestor produse pe piele, H2O2 pierde un atom de oxigen, astfel procesul de oxidare face dificilă supraviețuirea bacteriilor și crema respectivă va avea un efect antibacterian. Odată cu eliminarea bacteriilor, pielea are șansa de a se vindeca. O altă modalitate de utilizare ale peroxidului de hidrogen constă în aplicarea acestuia în calitate de agent natural pentru tratarea smalțului dentar, H2O2 în combinație cu bicarbonat de sodiu eliberează radicali liberi care ajută la descompunerea petelor de dinți. Aceeași combinație de peroxid de hidrogen și bicarbonat de sodiu are grijă de petele galbene de pe unghii. Acesta utilizează terapia oxidativă, distrugând ciuperca formată pe unghii prin eliberarea oxigenului atomar care posedă proprietăți pronunțate de oxidant. De asemenea, peroxidul de hidrogen este utilizat pentru luminarea părului, deoarece are efectul de înălbire, fiind un oxidant puternic. În calitate de compus cu efect terapeutic și cosmetic peroxidul de hidrogen se utilizează în paste și produse de înălbire a dinților, produse decolorante pentru păr, produse de igienă orală, soluții dezinfectante etc. [4]. Concluzii:  Peroxidul de hidrogen se utilizează în diverse produse cosmetice, acționând ca agent oxidant, oferind un efect de iluminare/albire a pielii, părului, unghiilor etc.  De asemenea, datorită proprietăților pe care le posedă acest compus, el poate fi utilizat în industria cosmetică sub formă de produs atât cu efect cosmetic, cât și cel terapeutic.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Utilizarea peroxidului de hidrogen &icirc;n industria cosmetic">
<meta name="citation_author" content="Andreev Alexandrina">
<meta name="citation_publication_date" content="2021">
<meta name="citation_collection_title" content="Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești">
<meta name="citation_volume" content="Ediția 25, Vol.1">
<meta name="citation_firstpage" content="30">
<meta name="citation_lastpage" content="32">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/30-32_23.pdf">