Nereușita școlară a elevului – unele aspecte ale consilierii strategice de familie
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
239 19
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-02 13:16
SM ISO690:2012
NACAI, Lilia. Nereușita școlară a elevului – unele aspecte ale consilierii strategice de familie. In: Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii. Ediţia 4, 19 octombrie 2018, Bălți. Bălți: Tipografia din Bălţi, 2018, pp. 346-352. ISBN 978-9975-3276-1-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediţia 4, 2018
Conferința "Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii"
4, Bălți, Moldova, 19 octombrie 2018

Nereușita școlară a elevului – unele aspecte ale consilierii strategice de familie


Pag. 346-352

Nacai Lilia
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 17 aprilie 2021


Rezumat

The article reflects the theoretical and applicative research of some aspects of strategic family counseling in the case of school failure of the child. It is interesting to investigate experimental psychological intervention on changing the type of family interaction through strategic counseling and amelioration of the child's symptomatic behavior.

Cuvinte-cheie
family, strategic family counseling, symptomatic behavior

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Nereușita școlară a elevului &ndash; unele aspecte ale consilierii strategice de familie</p>">
<meta name="citation_author" content="Nacai Lilia">
<meta name="citation_publication_date" content="2018">
<meta name="citation_collection_title" content="Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii">
<meta name="citation_volume" content="Ediţia 4">
<meta name="citation_firstpage" content="346">
<meta name="citation_lastpage" content="352">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/346-352.pdf">