Autoritatea şi imaginea cadrului didactic în dezvoltarea parteneriatului educaţional
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
233 6
Ultima descărcare din IBN:
2023-08-28 12:49
SM ISO690:2012
GLOBU, Nelea. Autoritatea şi imaginea cadrului didactic în dezvoltarea parteneriatului educaţional. In: Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii, Ed. 4, 19 octombrie 2018, Bălți. Bălți: Tipografia din Bălţi, 2018, Ediţia 4, pp. 342-344. ISBN 978-9975-3276-1-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediţia 4, 2018
Conferința "Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii"
4, Bălți, Moldova, 19 octombrie 2018

Autoritatea şi imaginea cadrului didactic în dezvoltarea parteneriatului educaţional


Pag. 342-344

Globu Nelea
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 17 aprilie 2021


Rezumat

A condition for success in developing the partnership with the family and the community is the authority and the impeccable personal image of the teacher. Having authority means having personal power, respect, prestige acquired by the virtue of his qualities and talent. The personal image is the mental perception that society has about our person. Thus, personal authority and personal image become tools in developing school – family – community partnership.

Cuvinte-cheie
partnership, teacher, family, community, personal authority and personal image

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Globu, N.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Autoritatea şi imaginea cadrului didactic &icirc;n dezvoltarea parteneriatului educaţional</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2018</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-3276-1-9</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>partnership</subject>
<subject>teacher</subject>
<subject>family</subject>
<subject>community</subject>
<subject>personal authority and personal image</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2018</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>A condition for success in developing the partnership with the family and the community is the authority and the impeccable personal image of the teacher. Having authority means having personal power, respect, prestige acquired by the virtue of his qualities and talent. The personal image is the mental perception that society has about our person. Thus, personal authority and personal image become tools in developing school &ndash; family &ndash; community partnership.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>