Considerațiuni privind utilizarea apelor uzate orășănești în calitate de medii nutritive pentru cultivarea unor specii de alge
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
71 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
628.3:582.26 (1)
Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Tehnica iluminatului (144)
Botanică sistematică (545)
SM ISO690:2012
MOGÎLDEA, Vladimir. Considerațiuni privind utilizarea apelor uzate orășănești în calitate de medii nutritive pentru cultivarea unor specii de alge. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Ediția 8, Vol.1, 20-21 martie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 240-244. ISBN 978-9975-76-327-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1, 2021
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
Chişinău, Moldova, 20-21 martie 2021

Considerațiuni privind utilizarea apelor uzate orășănești în calitate de medii nutritive pentru cultivarea unor specii de alge


CZU: 628.3:582.26
Pag. 240-244

Mogîldea Vladimir
 
Institutul de Ecologie şi Geografie
 
Disponibil în IBN: 16 aprilie 2021


Rezumat

Cercetările au urmărit găsirea de soluții pentru tratarea terțiară a apelor uzate urbane și utilizarea nutrienților prin intermediul cultivării unor specii de alge. Sușa de alge verzi Scenedesmus acutus Meyen a fost cultivată pe apa uzată după epurarea cu nămol activ în stațiile de epurare a 4 orașe: mun. Chișinău, mun. Bălți, or. Florești și or.Telenești, care se deversează respectiv în r. Bâc, r. Răut și r. Ciulucul Mic. Investigațiile efectuate au demonstrat că Stațiile de epurare a apelor uzate (SEAU) au un randament de epurare scăzut, din care cauză în apele de evacuare rămân cantități sporite de nutrienți și care determină potențialul de creștere a algelor. Sa stabilit că cantitatea de biomasă acumulată corelează cu concentrația de nutrienți și variază între 1,0 și 1,8 g/l substanță uscată.

The research aimed to find solutions for the tertiary treatment of urban wastewater and the use of nutrients through the cultivation of algae species. The green algae strain Scenedesmus acutus Meyen was cultivated on wastewater after treatment with activated sludge in the treatment plants of 4 cities: Chisinau municipality, Balti municipality, town. Floresti and Telenești, which flow into Bâc, Răut and Ciulucul Mic districts, respectively. Investigations have shown that Wastewater Treatment Plants (WWTPs) have a low treatment efficiency, which is why high amounts of nutrients remain in the wastewater and determine the growth potential of algae. It was established that the amount of biomass accumulated correlates with the concentration of nutrients and varies between 1.0 and 1.8 g / l dry matter

Cuvinte-cheie
alge, ape uzate, poluare, Nutrienţi,

algae, wastewater, pollution, Nutrients