Diversitatea micromicetelor fitopatogene din diferite sectoare a mun. Chişinău
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
233 12
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-11 17:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
582.24:574.5(478) (3)
Botanică sistematică (755)
Ecologie generală şi biodiversitate (669)
SM ISO690:2012
GRIGORCEA, Sofia, NEDBALIUC, Boris, CHIRIAC, Eugenia, ŢARANU, Svetlana, GRIGORCEA, Dumitru. Diversitatea micromicetelor fitopatogene din diferite sectoare a mun. Chişinău. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă, Ed. 8, 20-21 martie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, Ediția 8, Vol.1, pp. 67-73. ISBN 978-9975-76-327-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1, 2021
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
8, Chişinău, Moldova, 20-21 martie 2021

Diversitatea micromicetelor fitopatogene din diferite sectoare a mun. Chişinău

CZU: 582.24:574.5(478)

Pag. 67-73

Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Ţaranu Svetlana, Grigorcea Dumitru
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 15 aprilie 2021


Rezumat

În articol sunt reflectate date cu privire la răspândirea micromicetelor fitopatogene în parcul ”Valea Morilor”, „La Izvor”, „Valea Trandafirilor”, Chișinău și importanța aplicării lor în bioindicație. În parcul ”Valea Morilor” s-a constatat prezența genurilor Rhytisma, Podosphaera, Sawadaea, în parcul „La izvor” – Venturia, Erysiphe, iar în pacul „Valeа Trandafirilor” - Septoria, Podosphaera, Puccinia. În condiții de umiditate pronunțată și temperatură diminuată se atestă o răspândire mai mare a micromicetelor biotrofe

The article presents dates about phytopathogenic micromycetes from "Valea Morilor", „La Izvor”, „Valea Trandafirilor” park, Chisinau and the importance of their application in bioindication. In the ”Valea Morilor” park it was found the genres Rhytisma, Podosphaera, Sawadaea, in the „La izvor” park- Venturia, Erysiphe, and in the „Valeа Trandafirilor” park - Septoria, Podosphaera, Puccinia. There is a greater spread of biotrophic micromycetes under pronounced humidity and reduced temperature conditions.

Cuvinte-cheie
Parc, „La Izvor”, „Valea Trandafirilor”, ”Valea Morilor”, diversitate, micromicete.,

park, „La Izvor”, „Valea Trandafirilor”, ”Valea Morilor”, diversity, micromicetes.