Comunicarea asertivă în mediul școlar
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
54 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-14 11:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.015.3+159.922.7/.8 (4)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2304)
Psihologie (1807)
SM ISO690:2012
POPESCU, Maria; SÎRBU, Irina. Comunicarea asertivă în mediul școlar. In: Tendințe moderne în psihologia practică. 8 decembrie 2017, Chișinău. Chișinău: Tipogr. UPS „Ion Creangă”, 2017, pp. 95-102. ISBN 978-9975-46-370-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tendințe moderne în psihologia practică 2017
Conferința "Tendințe moderne în psihologia practică"
Chișinău, Moldova, 8 decembrie 2017

Comunicarea asertivă în mediul școlar


CZU: 37.015.3+159.922.7/.8
Pag. 95-102

Popescu Maria, Sîrbu Irina
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 14 aprilie 2021


Rezumat

Assertiveness involves the ability to communicate effectively, in an open and honest way. It plays an important role in school life, being a binder both between teacher and pupils, as well as among pupils, helping them to know each other. Assertive behavior contributes to the development of productive conflict resolution strategies in the school environment