Asistența psihologică oferită copiilor cu cerințe educaționale speciale victime ai violenței
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
51 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-15 11:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.9.07+[364+316.356.2]-053.2 (1)
Psihologie (1807)
Probleme sociale care reclamă ajutor și asistență. Tipuri de ajutoare sociale (269)
Structură socială. Societatea ca sistem social (670)
SM ISO690:2012
ADĂSCĂLIŢĂ, Viorica; CUCONU, Florinela Laura. Asistența psihologică oferită copiilor cu cerințe educaționale speciale victime ai violenței. In: Tendințe moderne în psihologia practică. 8 decembrie 2017, Chișinău. Chișinău: Tipogr. UPS „Ion Creangă”, 2017, pp. 88-94. ISBN 978-9975-46-370-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tendințe moderne în psihologia practică 2017
Conferința "Tendințe moderne în psihologia practică"
Chișinău, Moldova, 8 decembrie 2017

Asistența psihologică oferită copiilor cu cerințe educaționale speciale victime ai violenței


CZU: 159.9.07+[364+316.356.2]-053.2
Pag. 88-94

Adăscăliţă Viorica1, Cuconu Florinela Laura2
 
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Suceava
 
Disponibil în IBN: 14 aprilie 2021


Rezumat

In the article "Psychological Aid to Children with Special Needs Victims of Violence", psychological features of children with disabilities of development of victims of violence are presented. It is shown that violence leads to an increase in the level of anxiety, aggressiveness of children, to a deterioration in their social skills. The study confirmed that using the program of individualized care it is possible to optimize the psychological state of children, overcome the consequences of violence.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Adăscăliţă, V.V.</dc:creator>
<dc:creator>Cuconu, F.</dc:creator>
<dc:date>2017</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>In the article &quot;Psychological Aid to Children with Special Needs Victims of Violence&quot;, psychological features of children with disabilities of development of victims of violence are presented. It is shown that violence leads to an increase in the level of anxiety, aggressiveness of children, to a deterioration in their social skills. The study confirmed that using the program of individualized care it is possible to optimize the psychological state of children, overcome the consequences of violence.</p></dc:description>
<dc:source>Tendințe moderne în psihologia practică () 88-94</dc:source>
<dc:title><p>Asistența psihologică oferită copiilor cu cerințe educaționale speciale victime ai violenței</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>