Considerații privind constituirea terminologiei de marketing în limba română
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
690 24
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-29 16:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’276.6:339.138 (2)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1428)
Probleme generale ale comerțului. Piața (730)
SM ISO690:2012
DRUŢĂ, Inga, VIERU, Lidia, VLAS, Mariana. Considerații privind constituirea terminologiei de marketing în limba română. In: Philologia, 2021, nr. 1(313), pp. 85-91. ISSN 1857-4300. DOI: 10.52505/1857-4300.2021.1(313).07
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Considerații privind constituirea terminologiei de marketing în limba română

Considerations on the Establishment of Marketing Terminology in Romanian

DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.1(313).07
CZU: 811.135.1’276.6:339.138

Pag. 85-91

Druţă Inga, Vieru Lidia, Vlas Mariana
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 9 aprilie 2021


Rezumat

The marketing language in Romanian is recent, having its beginnings in the 90s of the last century. Modern marketing has evolved from strictly economic processes and phenomena to psychosocial ones, which derive from the subjective behavior of the consumer. The paper analyzes the most common procedures for establishing marketing terms in Romanian in the etymological, semantic and structural aspects and concludes that the marketing language is interdisciplinary, with a continuous dynamics, with terminological fluctuations, in search of identity and of its characteristics.

Limbajul de marketing în limba română este unul de dată recentă, având începuturile în anii ’90 ai secolului trecut. Marketingul modern a evoluat de la procese și fenomene strict economice până la cele psihosociale, care decurg din comportamentul subiectiv al consumatorului. În lucrare se analizează cele mai frecvente procedee de constituire a termenilor de marketing în limba română sub aspect etimologic, semantic și structural și se ajunge la concluzia că limbajul de marketing este unul interdisciplinar, cu o dinamică continuă, cu fluctuații terminologice, în căutarea identității și a caracteristicilor sale

Cuvinte-cheie
marketing, terminology, loan, interdisciplinary loan, superordinate term, metaphorical term, language dynamics,

marketing, terminologie, împrumut, împrumut interdisciplinar, termen supraordonat, termen metaforic, dinamică a limbajului