Eugen Simion și proba revizuirilor estetice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
445 15
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-30 22:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09 (556)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1870)
SM ISO690:2012
CORCINSCHI, Nina. Eugen Simion și proba revizuirilor estetice. In: Philologia. 2021, nr. 1(313), pp. 54-63. ISSN 1857-4300.
10.52505/1857-4300.2021.1(313).04
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Eugen Simion și proba revizuirilor estetice

Eugen Simion and the Test of Aesthetic Revisions

DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.1(313).04
CZU: 821.135.1.09

Pag. 54-63

Corcinschi Nina
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 9 aprilie 2021


Rezumat

In his volumes of Fragments, Eugen Simion resumes and blends his reflections on Romanian literature, culture and civilization. The Fragments VI tackles issues such as the aesthetics autonomy, the advantages and risks of revisions, the myths of the Romanian literature, the public and private morals of the writer, the limits of the compromise, the resistance through culture, etc. The plead for classics, the defense of great writers from the insults and the injustices of the day, the fight for the national values are part of a constant program of assuming everything that is essential and sustainable in the Romanian literature and culture. And it is a proof that the unwavering trust in the Romanian literature, doubled by the trust in the critic’s vocation to work in the name of the aesthetic truth have remained intact over time in Eugen Simion’s creation

În volumele sale de Fragmente, Eugen Simion reia și nuanțează reflecțiile sale asupra literaturii, culturii și civilizației românești. Fragmente VI dezbat probleme, precum autonomia esteticului, avantajele și pericolele revizuirilor, miturile literaturii române, morala publică și privată a scriitorului, limitele compromisului, rezistența prin cultură etc. Pledoaria pentru clasici, apărarea marilor scriitori de injurii și nedreptățile zilei, lupta pentru valorile naționale se înscriu într-un program constant de asumare a tot ce este esențial și durabil în literatura și cultura română. Aceste reflecţii şi pledoarii reprezintă dovada faptului că, în creația lui Eugen Simion, încrederea nestrămutată în literatura română, dublată de încrederea în vocația criticului de a lucra în numele adevărului estetic au rămas intacte de-a lungul timpului.

Cuvinte-cheie
revision, resistance, re-reading, aesthetic criterion, value redefinition,

revizuire, rezistenţă, recitire, criteriu estetic, redefinire valorică