Solidarităţile lexicale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
448 28
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-21 20:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81’1 (18)
Limbi (3096)
SM ISO690:2012
COŞERIU, Eugeniu. Solidarităţile lexicale. In: Philologia, 2021, nr. 1(313), pp. 7-17. ISSN 1857-4300. DOI: 10.52505/1857-4300.2021.1(313).01
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Solidarităţile lexicale

Lexical Solidarities

DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.1(313).01
CZU: 81’1

Pag. 7-17

Coşeriu Eugeniu
 
Universitatea din Tübingen
 
Disponibil în IBN: 9 aprilie 2021


Rezumat

In the present study, developing Walter Porzig's ideas about essential semantic relations, Eugeniu Coseriu examines in depth the dependence of meaning that exists between certain words that form lexical pairs. It shows how a certain class, a certain archilexem or lexeme is included in the content of the word as a differential or integrative feature (lexem: archilexem, class: clasem). E. Coseriu regards these oriented semantic relations as solidarity. Lexical solidarity is defined as a semantic determination of the word using class, archilexem or lexeme. Deepening the study, E. Coseriu differentiates between several types of lexical solidarity.

În studiul de faţă, dezvoltând ideile lui Walter Porzig despre relaţiile semantice esenţiale, Eugeniu Coşeriu examinează aprofundat dependenţa de sens care există între anumite cuvinte ce formează perechi lexicale. El arată cum o anumită clasă, un anumit arhilexem sau lexem se include în conţinutul cuvântului, în calitate de trăsătură diferenţială sau integratoare (lexem: arhilexem, clasă: clasem). E. Coşeriu numeşte solidarităţi aceste relaţii semantice orientate. Solidaritatea lexicală este definită ca o determinare semantică a cuvântului cu ajutorul clasei, arhilexemului sau lexemului. Aprofundând studiul, E. Coşeriu delimitează mai multe tipuri ale solidarităţilor lexicale.

Cuvinte-cheie
emantic relations, lexical solidarity, paradigm, lexeme, archilexem, class, clasem, determined lexemes, determining lexemes, etc,

relaţii semantice, solidarităţi lexicale, paradigmă, lexem, arhilexem, clasă, clasem, lexeme determinate, lexeme determinante etc