Încărcarea imediată a implanturilor dentare vis-a-vis de cea întârziată
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
263 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-16 10:24
SM ISO690:2012
MELNIC, Svetlana. Încărcarea imediată a implanturilor dentare vis-a-vis de cea întârziată. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, R, p. 714.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R, 2020
Congresul "Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”"
Chişinău, Moldova, 21-23 octombrie 2020

Încărcarea imediată a implanturilor dentare vis-a-vis de cea întârziată

Immediate opposite delayded loading of dental implants


Pag. 714-714

Melnic Svetlana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2021


Rezumat

Background. Implant supported-prosthesis treatment has important place in dentistry, both in terms of morpho-functional and aesthetic, which has a major contribution in enhancing quality of life by restoring the affected functions of the stomatognathic system. Objective of the study. Optimizing the treatment of partial edentia with implant supported- restorations. Material and Methods. Between 15 January 2018 and 16 January 2020, according to the protocols were examined 20 patients (10 women, 10 men) aged between 20 and 59 years, who were divided 2 groups: study and control. Results. All implants were successfully integrated. The thick of the gingiva (phenotype) was 4.93 ± 0,26 mm in the study group and 2.64 ± 0,25 mm in the control group (p> 0.05). It was revealed a negative correlation between the thickness of the lining and mucosal recession and subsequently established radiographic bone resorption. The average values were Periotestului -4.8 ± 0.31 (study), and -5.5 ± 0.13 (control) (p> 0.05). Indices of Mann Whitney test and paired Student t-test showed no statistical difference between groups. Conclusion. Implant supported-prosthesis treatment, have many advantages: restoring the integrity of dental arches, do not prepare intact teeth bordering the gap, halting dental migration in vertical and horizontal plane, maintaining initial prosthetic space and the crest bone.

Tratamentul implanto-protetic ocupă un loc important în domeniul stomatologiei, atât sub aspect morfo-funcțional, cât și estetic, care are o contribuție majoră în creșterea calității vieții pacienților prin refacerea funcțiilor afectate ale aparatului dento-maxilar. Scopul lucrării. Optimizarea tratamentului edentației parțiale prin construcții implanto-protetice. Material și Metode. În perioada 15 ianuarie 2018 şi 16 ianuarie 2020, au fost examinați conform protocoalelor individualizate 20 de pacienţi (10 femei, 10 bărbaţi) cu vârsta cuprinsă între 20 şi 59 ani, care au fost divizați în 2 loturi: de studiu și control. Rezultate. Toate implanturile dentare s-au integrat cu succes. Grosimea gingiei (fenotipul) a fost de 4,93±0,26 mm în grupul de studiu și de 2,64±0,25mm în grupul de control (p>0,05). A fost relevată o corelație negativă între grosimea mucoasei și recesiunea mucosală și ulterior cu resorbția osoasă stabilită radiografic. Valorile medii ale Periotestului au fost de -4,8 ±0,31 (studiu) și -5,5 ±0,13 (control), (p> 0,05). Indicii testului Mann Whitney și T-Student nu au arătat nici o diferență statistică între grupuri. Concluzii. Construcțiile implanto-protetice au multiple avantaje: restabilirea integrității arcadelor dentare, dinții limitrofi breșei rămân intacți, stoparea migrărilor dentare în sens vertical și orizontal, menținerea spațiului protetic potențial și nivelul crestei osoase.

Cuvinte-cheie
loading of dental implants, osseointegration,

încărcarea implanturilor dentare, osteointegrare