Chestiuni referitoare la restrângerea dreptului la libera circulație în uniunea europeană în timpul pandemiei de covid-19
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
247 33
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-21 22:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[342.7+616-036.22](4) (1)
SM ISO690:2012
DOLTU, Mihai. Chestiuni referitoare la restrângerea dreptului la libera circulație în uniunea europeană în timpul pandemiei de covid-19. In: Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene. 11 decembrie 2020, Chișinău. Chisinau–Cazan–Galati: Tipografia „Adrilang“, 2020, pp. 105-112. ISBN 978-9975-3423-3-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene 2020
Conferința "Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene"
Chișinău, Moldova, 11 decembrie 2020

Chestiuni referitoare la restrângerea dreptului la libera circulație în uniunea europeană în timpul pandemiei de covid-19

CZU: [342.7+616-036.22](4)

Pag. 105-112

Doltu Mihai
 
Şcoala doctorală Științe Juridice și Relații Internaționale a Universității de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 1 aprilie 2021


Rezumat

Dreptul la liberă circulație pentru a munci, în scop turistic sau pentru studiu, precum și dreptul adiacent de a locui într-un alt stat al Uniunii Europene sunt semnele distinctive ale regimului de mobilitate aplicabil cetățenilor UE și membrilor familiei acestora. Măsurile luate de majoritatea statelor UE pentru a face față Covid-19 au perturbat grav mobilitatea în UE și au condus la restabilirea controalelor la frontierele interne, la introducerea restricțiilor, iar uneori chiar a interdicțiilor de călătorie. Aceste măsuri au afectat în mare măsură dreptul cetățenilor la liberă circulație. Prezentul articol intenționează să evidențieze anumite aspecte ale acelos măsuri luate în Uniunea Europeană, dar și în România, de natură să restrângă dreptul la libera circulație.

Traveling freely and the adjoining right to reside in another EU state for work, leisure or study are the hallmarks of the mobility regime applicable to EU citizens and their family members. Measures taken by the majority of EU states to deal with Covid-19 have severely disrupted EU mobility and led to the reestablishment of internal border controls, the introduction of restrictions to travel and even travel bans. These measures have largely affected citizens' right to free movement. This article aims to highlight certain aspects of those measures taken in the European Union, but also in Romania, likely to restrict the right to free movement.

Cuvinte-cheie
COVID-19, libera circulație, Uniunea Europeană, restricții de circulație, frontiere.,

COVID-19, free movement, European Union, travel restrictions, borders