Identificarea consumatorilor-țintă ai materialelor de finisare, în vederea extinderii segmentului de piață al producătorilor autohtoni
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
133 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.13:[691:698.1](478) (2)
Probleme generale ale comerțului. Piața (565)
Materiale de construcție. Părți ale construcțiilor (54)
Lucrări de finisare și decorare a construcțiilor (3)
SM ISO690:2012
CERNAVCA, Olesea. Identificarea consumatorilor-țintă ai materialelor de finisare, în vederea extinderii segmentului de piață al producătorilor autohtoni. In: Univers strategic. 2018, nr. 2(34), pp. 44-55. ISSN 2067-7464.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Univers strategic
Numărul 2(34) / 2018 / ISSN 2067-7464 /ISSNe 2068-1682

Identificarea consumatorilor-țintă ai materialelor de finisare, în vederea extinderii segmentului de piață al producătorilor autohtoni

CZU: 339.13:[691:698.1](478)
JEL: B21, B22, D43

Pag. 44-55

Cernavca Olesea
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 1 aprilie 2021


Rezumat

Actualitatea cercetării se evidențiază prin globalizarea piețelor și liberalizarea comerțului mondial, care determină o concurență impetuoasă între producătorii materialelor de finisare, atât pe plan național, cât și pe plan internațional. Astfel, pentru a încerca să ajutăm producătorii autohtoni ai materialelor de finisare, în vederea atingerii unei competitivități înalte prin concentrarea forțelor în direcții exacte, am stabilit, drept scop pentru lucrare, identificarea segmentelor-țintă ale consumatorilor materialelor de finisare. Pentru atingerea scopului, am stabilit următoarele obiective: determinarea frecvenței de cumpărare pe localități; evaluarea frecvenței achizițiilor pe mediile de trai repartizate, pe sexe și vârste; stabilirea sumei medii de încadrare pentru o achiziție unică a materialelor de finisare; determinarea dependenței între suma achizițiilor și nivelul venitului lunar. În cadrul acestei lucrări, au fost utilizate metode științifice, ca: deducția, inducția, metoda analitică, sinteza, comparația, metoda analogică și chestionarul. Menționăm că această cercetare se bazează pe rezultatele veridice, interpretate în urma aplicării metodei-chestionarului asupra a 260 de consumatori ai materialelor de finisare din Republica Moldova. Acest studiu este efectuat în special pentru producătorul autohton al materialelor de finisare S.A. SUPRATEN, în vederea extinderii segmentului de clienți, însă susținem că rezultatele cercetării pot fi utilizate atât de către producătorii, cât și dealerii materialelor de finisare de pe întreg teritoriul republicii.

Cuvinte-cheie
materiale de finisare, producători, dealeri, consumatori, piaţă, extindere, achiziție, concurenţă, standarde, calitate