Vapoenuclearea transuretrală thulium:yttrium aluminum garnet laser a prostatei
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
32 0
SM ISO690:2012
PLEŞACOV, Alexei; VLADANOV, Ion. Vapoenuclearea transuretrală thulium:yttrium aluminum garnet laser a prostatei. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, p. 437.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 2020
Congresul "Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”"
Chişinău, Moldova, 21-23 octombrie 2020

Vapoenuclearea transuretrală thulium:yttrium aluminum garnet laser a prostatei

Transurethral thulium:yttrium aluminum garnet laser vapoenucleation of the prostate


Pag. 437-437

Pleşacov Alexei, Vladanov Ion
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 31 martie 2021


Rezumat

Background. Thulium:yttrium aluminum garnet (YAG) laser prostate surgery is currently a new treatment alternative compared with widely used surgical methods: mono or bipolar transurethral resection and classic open surgery, which has a high surgical safety. Objective of the study. The long term efficacy evaluation of transurethral Thulium:YAG laser vapoenucleation of prostate. Material and Methods. 23 patient diagnosed with benign prostatic hiperplasia undergone treatment by transurethral Thulium:YAG laser vapoenucleation of prostate. Patients were evaluated pre- and postoperatively at 3, 6, and 12 months (IPSS, QoL, Qmax, and TRUS (prostate and residual urine volume)). Results. The surgical procedure was well tolerated by patients. The mean age was 62.4 ± 3 years. An improvement of Qmax, IPSS and QoL scores was determined at 12 months, compative to preoperative values (Qmax20 ± 1 vs 8 ± 1ml/s; IPSS - 6 ± 2 vs 21 ± 2; QoL -3 ± 1 vs 5 ± 1). Prostate volume decreased with 64% and residual urine volume with 77% at 12 months postoperatively. Conclusion. Postoperative evaluation of patients demonstrated a significant improvement in the general condition of patients, urodynamic indices, as well as essential TRUS parameters. Thulium: YAG laser vapoenucleation technique seems to have long-term efficiency and requires a more detailed evaluation.

Introducere. Chirurgia Thulium:yttrium aluminum garnet (YAG) laser a prostatei constituie actualmente o alternativă nouă de tratament în comparație cu metodele chirurgicale utilizate pe larg pâna în prezent: rezecția transuretrală mono sau bipolară și chirurgia deschisă clasică, având o siguranța chirurgicală înaltă. Scopul lucrării. Evaluarea eficacității vapoenucleerii transuretrale Thulium:YAG laser a prostatei pe termen lung. Material și Metode. Tratamentului prin vapoenucleere transuretrală Thulium:YAG laser a prostatei au fost supuși 23 de pacienți diagnosticați cu hiperplazie benignă de prostată. Vârsta medie a constituit 62,4±3 ani. Pacienții au fost evaluați pre și postoperator la 3, 6 și 12 luni (IPSS, QoL, Qmax și TRUS (volumul prostatei și a urinei reziduale)). Rezultate. Intervențiile chirurgicale au fost bine tolerate de către pacienți. S-a determinat o ameliorare Qmax, a scorului IPSS și QoL la 12 luni, comparativ cu valorile preoperatorii (Qmax- 20±1 vs 8±1ml/s; IPSS - 6±2 vs 21±2; QoL -3±1 vs 5±1). Volumul prostatei s-a micșorat cu 64%, iar volumul urinei reziduale cu 77% la 12 luni postoperator. Concluzii. Evaluarea postoperatorie a demonstrat o ameliorare semnificativă a stării generale a pacienților, indicilor urodinamici, cât și a paramentrilor TRUS. Tehnica de vapoenucleere Thulium:YAG laser pare să posede o eficiență înaltă pe termen lung, dar necesită, totuși, o evaluare mai detaliată.

Cuvinte-cheie
Thulium, laser, prostate,

Thulium, laser, Prostata