Managementul traumatismelor cranio-cerebrale în prespital
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
125 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-02 07:44
SM ISO690:2012
CALANCEA, Octavian. Managementul traumatismelor cranio-cerebrale în prespital. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, p. 331.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 2020
Congresul "Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”"
Chişinău, Moldova, 21-23 octombrie 2020

Managementul traumatismelor cranio-cerebrale în prespital

The prehospital management of traumatic brain injury


Pag. 331-331

Calancea Octavian
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 29 martie 2021


Rezumat

Background. Cerebral lesions are determined by the summation of physical, mechanical and biological factors which happened to the tissue. The role of Emergency Medical Services is essential, because the rightness of their actions rise the chances of a good survical rate. Objective of the study. Quality evaluation of the Emergency Medical Services granted to patients with TBI in the acute period of prehospital and ED. Material and Methods. The information was collected in various time periods: current neurological state, initial neurological state, the evolution of neurological state. This time periods have included 78 clinical and paraclinical parameters according to NCP for treatment of BTI and BTF. For the processing of information it was used software database Excel 2016 and IBM SPSS Statistics 22 program. Results. TBI by agression 46% and ebriety in the moment of trauma 62%. The severity of TBI by GCS (3-8p.) was 80%. Hemodynamic was not stable on 98% cases. Hematomas were in 66%, contusion in 84%. In 62% it was found the deviation of medial structures and fractures were in 76%. Conclusion. Pacients with TBI with the evaluation score according GCS<8 without assisted breathing are in higher danger at transport. A successful completion of treatment of patients with TBI depends of the correct grant and in short time of the emergency medical care at the prehospital level.

Introducere. Leziunile cranio-cerebrale sunt determinate de sumația factorilor fizico-mecanici și biologici ce se exercită asupra țesuturilor traumate. Rolul Serviciului de Urgență este primordial, căci în funție de corectitudine la etapa de prespital, șansele de supraviețuire a pacienților cresc. Scopul lucrării. Evaluarea calității asistenței medicale de urgență acordată pacienților cu traumatism craniocerebral în perioada acută de prespital și DMU. Material și Metode. Informația a fost colectată în intervale variate de timp: statusul neurologic curent; statusul neurologic inițial; evoluția statusului neurologic. Aceste intervale au inclus studierea a 78 de parametri clinici și paraclinici conform PCI pentru tratamentul TCC și BTF. S-a utilizat baza de date software Excel 2016 și programul IBM SPSS Statistics 22. Rezultate. TCC prin agresie 46% și în stare de ebrietate la momentul traumei 62%. Gravitatea TCC conform GCS (3-8p) a fost 80%. Hemodinamica 98% cazuri instabilă. Hematoame la nivelul craniocerebral 66%, contuzie 84%. La 62% a fost depistată devierea structurilor medii, inclusiv și fracturi osoase la 76%. Concluzii. Pacienții cu TCC cu evaluarea conform scalei GCS<8 fără acordarea respirației sistate sunt în pericol mai mare de transportare. Finalizarea cu succes a tratamentului pacienților cu TCC depinde de acordarea corectă și în timp util al asistenței medicale primare urgente la etapa prespitalicească.

Cuvinte-cheie
prehospital care, traumatic brain injury,

asistență prespital, traumă cranio-cerebrală