Factorii de risc pentru paralizia cerebrală în Republica Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
26 0
SM ISO690:2012
GÎNCOTĂ, Ecaterina; JAHNSEN, Reidun; ANDERSEN, Guro. Factorii de risc pentru paralizia cerebrală în Republica Moldova. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, p. 133.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 2020
Congresul "Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”"
Chişinău, Moldova, 21-23 octombrie 2020

Factorii de risc pentru paralizia cerebrală în Republica Moldova

Risk factors for cerebral palsy in Republic of Moldova


Pag. 133-133

Gîncotă Ecaterina1, Jahnsen Reidun2, Andersen Guro3
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 University of Oslo,
3 Registrul Paraliziei Cerebrale Norvegia (NCPR), Oslo
 
Disponibil în IBN: 28 martie 2021


Rezumat

Background. Cerebral palsy (CP) is a severe neurological condition that occurs in early childhood, causing both mild and severe disability later in life. In-depth study on the potential risk factors can lead to prevention of cases and reduced prevalence of severe forms. Objective of the study. To identify potential risk factors and co-variates among children diagnosed with CP in Moldova in comparison to other developing countries and to industrial developed countries. Material and Methods. Crosssectional, case-control study was performed, with two groups: children with CP (351) and children without CP (417), born in 2009-2010. Complete information was retrieved from the medical records. Descriptive statistics and multivariate logistic regression were applied. Results. Significant risk factors for CP included mother educational level (OR 3.889, 95% CI 2.8-5.25), p=.000), alcohol consumption (OR 1.903, 95% CI 1.23-2.85, p=.000), preeclampsia (OR 2.26, 95% CI 1.5-5.4, p=.000), hyperbilirubinemia (OR 6.3, 95% CI 4.1-9.6, p=.000), breech delivery (OR 3.5, 95% CI 2-6.01, p=.000), assisted vaginal delivery (OR 47, 95% CI 11-194, p=.000), premature rupture of membranes (OR 1.903, 95% CI 1.23-2.85, p=.000). Conclusion. Major risk factors for CP in Moldova differ from those described in developed countries. A national Register for CP in Moldova could be an opportunity to follow up these findings.

Introducere. Paralizia cerebrală (PC) – afecțiune neurologică severă care apare în frageda copilărie, provocând dizabilitate de la ușoară la severă pe tot parcursul vieții. Studiul aprofundat asupra potențialilor factori de risc poate duce la prevenirea cazurilor și la prevalența redusă a formelor severe. Scopul lucrării. Identificarea factorilor potențiali de risc și covariantelor în rândul copiilor diagnosticați cu PC în Moldova în comparație cu alte țări în curs de dezvoltare și cu țări industrial dezvoltate. Material și Metode. S-a efectuat un studiu caz-control, transversal, cu două grupuri: copii cu PC (351) și copii fără PC (417), născuți în 2009-2010. Informațiile complete au fost preluate din fișele medicale. Au fost aplicate statistica descriptivă și regresia logistică multivariată. Rezultate. Factorii de risc semnificativi pentru PC au inclus: nivelul de studii al mamei (OR 3.889, IC 95% 2.8-5.25), p = .000), consumul de alcool (OR 1.903, IC 95% 1.23-2.85, p = .000), preeclampsia (OR 2.26 , 95% CI 1.5-5.4, p = .000), hiperbilirubinemia (OR 6.3, IC 95% 4.1-9.6, p = .000), prezentația podalică (OR 3.5, CI 95% 2-6.01, p = .000), nașterea vaginală asistată (OR 47, CI 95% 11-194, p = .000), ruperea prematură a pungii amniotice (OR 1.903, IC 95% 1.23-2.85, p = .000). Concluzii. Factorii de risc majori pentru PC în Moldova diferă de cei descriși în țările dezvoltate. Un registru național pentru PC în Moldova ar putea fi o oportunitate de a urmări aceste constatări.

Cuvinte-cheie
cerebral palsy, Risk, Moldova, Register,

paralizie cerebrală, risc, Moldova, registru