Multidimensional aspect of the elderly fragility
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
49 0
SM ISO690:2012
ŞORIC, Gabriela; POPESCU, Ana; COŞCIUG, Elena; POPA, Ana; NEGARĂ, Anatolie; BODRUG, Nicolae. Multidimensional aspect of the elderly fragility. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, p. 265.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 2020
Congresul "Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”"
Chişinău, Moldova, 21-23 octombrie 2020

Multidimensional aspect of the elderly fragility

Fragilitatea vârstnicului – aspect multidimensional


Pag. 265-265

Şoric Gabriela, Popescu Ana, Coşciug Elena, Popa Ana, Negară Anatolie, Bodrug Nicolae
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 25 martie 2021


Rezumat

Background. Frailty is the geriatric syndrome, characterized by decreased physiological reserve and body functions associated with age leading to an increase in vulnerability and a negative impact on health - loss of autonomy and death. Objective of the study. Multidimensional evaluation of patients in order to establish fragilty syndrome and determine the impact on quality of life. Material and Methods. The epidemiological study included 1158 patients (71.64 ± 0.1 years). The clinical, physical status, gait and balance, cognitive, psychological, nutritional, socio-economic status and quality of life were assessed. Fragilty was established by the Fried criteria. The results were analyzed in the software program Statistics 7. Results. The medical-psycho-social aspect of the fragility syndrome was determined. A decrease in functionality (20.43 ± 0.29), autonomy (10.23 ± 0.13), cognitive disorders (22.89%), emotional disorders (39,66%) and an unsatisfactory social and economic status (40.95%) were found in frail patients (27.20%). The most affected areas of quality of life in the frail elderly were pain (56.83 ± 1.91) and physical ability (55.29 ± 1.89). Conclusion. The results of the study argue the need for multidimensional assessment of fragility syndrome in order to develop measures for early detection of conditions that may induce the global decline with a negative impact on the quality of life of the elderly.

Introducere. Fragilitatea este sindromul geriatric, caracterizat prin scăderea rezervei fiziologice și a funcțiilor organismului asociate vârstei ducând la o creștere a vulnerabilității și impact negativ asupra sănătatății - pierderea autonomiei și deces. Scopul lucrării. Evaluarea multidimensională a pacienților în vederea stabilirii fragilității și determinarea impactului asupra calității vieții. Material și Metode. Studiul epidemiologic a inclus 1158 de pacienți (71,64±0,1 de ani). A fost evaluat statutul clinic, fizic, mersul și echilibrul, statutul cognitiv, psihologic, nutrițional, socio-economic și calitatea vieții. Fragilitatea a fost stabilită prin criteriile Fried. Rezultatele au fost analizate în programul soft Statistica 7. Rezultate. A fost determinat aspectul medico-psiho-social al sindromului de fragilitate. Analiza a relevat la pacienții fragilli (27,20%) o scădere a funcționalității (20,43±0,29), a autonomiei (10,23±0,13), dereglări cognitive (22,89%) și emoționale (39,66%) și un statut social și economic nesatisfăcător (40,95%). Calitatea vieții la vârstnici fragili este afectată de durere (56,83±1,91) și abilitate fizică (55,29±1,89). Concluzii. Rezultatele studiului argumentează necesitatea evaluării multidimensionale a sindromului de fragilitate în vederea elaborării măsurilor de depistare precoce a stărilor care pot induce declinul global cu impact negativ asupra calității vieții vârstnicilor.

Cuvinte-cheie
elderly, fragilty, multidimensional,

vârstnic, fragilitate, multidimensional