Functional decline in fragility syndrome in the elderly
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
36 0
SM ISO690:2012
POPESCU, Ana; ŞORIC, Gabriela; NEGARĂ, Anatolie; BODRUG, Nicolae; POPA, Ana. Functional decline in fragility syndrome in the elderly. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, p. 249.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 2020
Congresul "Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”"
Chişinău, Moldova, 21-23 octombrie 2020

Functional decline in fragility syndrome in the elderly

Declinul funcțional în cadrul sindromului de fragilitate la vârstnici


Pag. 249-249

Popescu Ana, Şoric Gabriela, Negară Anatolie, Bodrug Nicolae, Popa Ana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 25 martie 2021


Rezumat

Background. Geriatric fragility syndrome refers to the elderly prone to frequent decompensations that occur at minimal demands with the installation of an increased state of vulnerability and negative prognosis. Objective of the study. Assessing the functional status of frail elderly patients in the context of fragility syndrome. Material and Methods: The epidemiological study included 224 patients (73.44±0.38 years), according to the Fried criteria. Fragility was determined in 116 respondents (74.74±0.53 years). Functional decline was established by assessing autonomy (Katz, Lawton), gait and balance (Tinetti score) and muscle strength (dynamometry). The results were analyzed in the software program Statistics 7. Results. From the study group was determined the functional aspect of fragility in frail patients (51.78%), which revealed a decrease in autonomy - Katz score (10.17±0.19), Lawton (11.87±0.28), Lack of energy (80.49±2.66), reduced physical ability (56.88±2.45), gait and balance (18.81±0.47) were found in frail elderly. Physical fragility was determined at 81.03%, reduced physical activity 85.34%, reduced dynamometry 54.31% fragile elderly cases. Conclusion. The results of the study reveal the functional status as one of the most affected aspects of fragility syndrome and highlight the need for early prevention measures to improve the quality of life of the elderly with fragility syndrome.

Introducere. Sindromul de fragilitate în geriatrie se referă la vârstnicii predispuși la decompensări frecvente, care apar la solicitări minime cu instalarea unei stări de vulnerabilitate crescute și prognostic negativ. Scopul lucrării. Evaluarea statutului funcțional a pacienților vârstnici fragili în contextul sindromului de fragilitate. Material și Metode. Studiul epidemiologic a inclus 224 de pacienți (73,44±0,38 de ani), conform criteriilor Fried, fragilitatea a fost stabilită la 116 respondenți (74,74±0,53 de ani). A fost apreciat declinul funcțional prin evaluarea autonomiei (Katz, Lawton), mersul şi echilibrul (scorul Tinetti) şi puterea musculară (dinamometria). Rezultatele au fost analizate în programul soft Statistica 7. Rezultate. Din lotul de studiu a fost determinat aspectul funcțional al fragilității la pacienții fragili (51,78%), care a relevat scăderea autonomiei - scorul Katz (10,17±0,19), Lawton (11,87±0,28), s-a constatat la vârstnicii fragili lipsa energiei (80,49±2,66), abilitatea fizică redusă (56,88±2,45), mersul și echilibrul (18,81±0,47). Fragilitatea fizică a fost determinată la 81,03%, activitatea fizică redusă la 85,34%, dinamometria redusă la 54,31% de vârstnici fragili. Concluzii. Rezultatele studiului relevă statutul funcțional ca unul din cele mai afectate aspecte ale sindromului de fragilitate și evidențiază necesitatea unor măsuri de prevenție precoce pentru ameliorarea calității vieții vârstnicilor cu sindrom de fragilitate.

Cuvinte-cheie
functional decline, fragility, elderly,

declin funcțional, fragilitate, vârstnic