The particularities in evolution of Covid-19 in elderly patients
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
37 0
SM ISO690:2012
POPA, Ana; NEGARĂ, Anatolie; ŞORIC, Gabriela; POPESCU, Ana. The particularities in evolution of Covid-19 in elderly patients. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, p. 248.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 2020
Congresul "Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”"
Chişinău, Moldova, 21-23 octombrie 2020

The particularities in evolution of Covid-19 in elderly patients

Particularitățile evolutive ale Covid-19 la pacienții vârstnici


Pag. 248-248

Popa Ana, Negară Anatolie, Şoric Gabriela, Popescu Ana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 25 martie 2021


Rezumat

Background. The new SARS-CoV-2 coronavirus affects a large number of people worldwide and the most affected are old people because of a large number of vulnerabilities. Thus, elderly and comorbid patients are at increased risk of developing severe disease and increased mortality. Objective of the study. Evaluate the evolutionary features of SARS-VOC-2 infection in elderly patients. Material and Methods. The prospective study was performed on a group of 96 patients (mean age 61.41 ± 3.42 years), with a predominance of men (men 59.3% vs. 40.7% women) hospitalized in the IMSP "Sfânta Treime" who met the clinical and laboratory-confirmed case definition with COVID-19.The data were statistically processed in the Statistics 10 program Results. From the 96 patients with COVID-19, 85 (88.54%) reported at least one comorbidity. The prevalence of specific comorbidities were: chronic coronary syndromes (40.1%), hypertension (39.7%), diabetes (16.04%), malignancy (13.04%), cerebrovascular disease (10.6%), chronic obstructive pulmonary disease (17.3%), chronic kidney disease (4.3%). Stratification of patients according to severity of relevant severe cases of disease, which accounted 58 patients (60.4%) of the study population, moderate severity - 38 (39.6%), mild forms were not established. Severe forms predominated in patients older than 65 years compared with moderate forms. Conclusion. Elderly age, male gender and the presence of comorbidities in patients with COVID-19 determine the severe course of the disease and increased mortality.

Introducere. Noul coronavirus SARS-CoV-2 afectează un număr ridicat de persoane la nivel mondial, iar persoanele în vârstă sunt afectate, în special, din cauza vulnerabilității lor. Astfel, pacienții vârstnici și cei cu comorbidități au risc sporit de a dezvolta o boală severă și mortalitate crescută. Scopul lucrării. Evaluarea particularităților evolutive ale infecției SARS-COV-2 la pacienții vârstnici. Material și Metode. Studiul prospectiv a fost efectuat pe un lot de 96 de pacienţi (vârsta medie 61,41 ±3,42 de ani), cu predominarea bărbaților (bărbați 59,3% vs 40,7% femei) internați în IMSP „Sfânta Treime”, care au întrunit definiția de caz clinic și laborator-confirmați cu COVID-19. Datele au fost prelucrate statistic în programul Statistica 10. Rezultate. Dintre cei 96 de pacienți cu COVID-19, 85 (88,54%) au raportat cel puțin o comorbiditate. Prevalența specificului comorbidităților au fost: sindroame coronariene cronice (40,1%), hipertensiune arterială (39,7%), diabet zaharat (16,04%), malignitate (13,04%), boli cerebrovasculare (10,6%), boli pulmonare obstructive cronice (17,3%), boli renale cronice (4,3%). Stratificarea pacienților în funcție de severitate a relevat cazuri severe de boală, care au reprezentat 58 de pacienți (60,4%) din populația studiată, gravitate medie – 38 (39,6%), forme ușoare nu au fost stabilite. Formele severe au predominat la pacienții cu vârsta mai mare de 65 de ani comparativ cu formele medii. Concluzii. Vârsta înaintată, genul masculin și prezența comorbidităților la pacienții cu COVID-19 determină evoluția severă a bolii și mortalitatea crescută.

Cuvinte-cheie
COVID-19, elderly, mortality,

COVID-19, vârstnic, mortalitate